Billede af en af Hovedstadens Beredskabs ambulancer

Ambulance

Ambulancetjenesten er en integreret del af Hovedstadens Beredskab og underlagt kontrakt med Region Hovedstaden, Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet.

Hovedstadens Beredskab udfører ambulancekørsler for Region Hovedstaden. Det er Region Hovedstaden, der disponerer alle akutte og ikke-akutte kørsler i hele regionen fra deres vagtcentral. Samarbejdet er kontraktbaseret og løber frem til år 2022 med mulighed for forlængelse i op til 2 år.

Mandskabet

Vores ambulancemandskab uddannes løbende, så de hele tiden kan yde den bedst mulige præhospitale indsats på et skadested. I Hovedstadens Beredskab er der endvidere fokus på integration mellem ambulancetjeneste og brandberedskab, hvilket øger medarbejdernes indsigt på tværs af organisationen og giver dem et alsidigt lokalkendskab.

Bilerne

Hovedstadens Beredskab råder over to typer af ambulancer. Vores primære ambulancer samt XL-ambulancer, sidstnævnte er beregnet til transport af meget tunge patienter og er derfor udstyret med en særlig båre samt lift.

Elektronisk ambulancejournal – PPJ

Hovedstadens Beredskab anvender elektronisk ambulancejournal (PPJ). Alle ambulancer er udstyret med en PPJ-tablet, hvori al dokumentation omkring behandling noteres. PPJ understøtter kommunikationen mellem ambulancen og modtagelserne på hospitalerne i Region Hovedstaden.

Eventambulance

Du har mulighed for at leje en ambulance, bemandet med uddannede ambulancefolk via Akutberedskabet i Region Hovedstaden.

Ambulancerne, der anvendes, er identiske med dem, der kører dagligt i regionen, både hvad angår indretning og udstyr.

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte Region Hovedstaden via denne e-mailadresse: akutberedskabet@regionh.dk