Information om 8/4 ordningen i Hovedstadens Beredskab

Er du ansat som ambulanceredder i Hovedstadens Beredskab, har du flere forskellige mulige karriereveje. Blandt andet kan du gradvist komme over i vores brandtjeneste via vores 8/4 ordning. Vi har samlet nogle spørgsmål/svar, som forklarer om 8/4 ordningen samt de andre ordninger, vi har.

Klik på billedet for at se det i stor størrelse

Hvorfor har Hovedstadens Beredskab 8/4 ordningen?

For at sikre borgerne i hovedstadsområdet det bedst mulige beredskab er det Hovedstadens Beredskabs erfaring, at der er behov for at trække på alle de kompetencer, der er i organisationen. Fx uddanner vi alle brandfolk som first responders og nødbehandlere i forhold til massetilskadekomst, og vi styrker de præhospitale kompetencer ved at have en større integration mellem ambulance og ildløs.

Det er også grunden til at vi gradvist ønsker at øge antallet af medarbejdere fra ambulancetjenesten med præhospitale kompetencer, der kan komme over på brandtjenesten, da de på denne måde vil kunne gøre en endnu større forskel i forhold til hurtig indsats ved opgaver af præhospital karakter, fx ved trafikuheld, massetilskadekomster, terror mv.

8/4 ordningen medvirker dermed til, at vi i højere grad taler om, at vi har et ”beredskab” i stedet for to separate tjenester, ildløstjenesten og ambulancetjenesten. Og så giver den en faglig god mulighed for afveksling fra ambulancejobbet.

Hvordan fungerer 8/4 ordningen i dag?

Vi ønsker at rekruttere til vores ildløsstyrke fra ambulancetjenesten. 8/4 ordningen betyder, at man kører ambulance 8 måneder om året, og de sidste 4 måneder på ildløs. Der er i dag 66 mand på 8/4 ordningen i Hovedstadens Beredskab.

8/4 ordningen indebærer ikke, at man får en fast ildløsplads. Dog vil det være sådan, at der i perioder vil være ubesatte 8/4 pladser. Dette hænger sammen med personaleomsætningen samt det faktum, at der ikke gennemføres pladsbesættelse hver måned.

Hvad er planerne for 8/4?

Planen er at udvide ordningen i takt med, at der ansættes flere i ambulancetjenesten. Forudsætningen for udvidelsen er, at der er tilstrækkeligt med ambulancemandskab ansat til, at der kan opretholdes en forsvarlig drift i ambulancetjenesten.

Vi arbejder endvidere på, at der oprettes et 4/8 hold, hvor man vil være 4 måneder på ambulance, og 8 måneder på ildløs.

Hvordan kommer man på 8/4?

Når der er pladser åbne, skal man – som ved besættelse af andre pladser i Hovedstadens Beredskab – søge en plads. Besættelse af pladser sker efter kriteriet ’bedst egnet’ (jf. interne retningslinjer), og ikke hvor længe man evt. har ønsket en plads. Man skal have kørt ambulance i Hovedstadens Beredskab min. 2 år, før man kan søge en 8/4 plads.

Hvilke ordninger er der for ambulancefolk i Hovedstadens Beredskab?

Vi har i dag følgende vagtordninger i Hovedstadens Beredskab:

12/0 – Betyder, at man kører ambulance 12 måneder om året, og derfor som udgangspunkt ikke har tilknytning til ildløstjenesten.

8/4 – Betyder, at man kører ambulance 8 måneder om året, og er på ildløs 4 måneder om året som erstatningsmand.

Derudover arbejder vi på at oprette en 4/8 ordning:

4/8 – Betyder, at man kører ambulance 4 måneder om året, og er på ildløs 8 måneder om året som erstatningsmand.  Ordningen bliver iværksat i efteråret 2017 for et hold. Det vil sige, der vil være 6 personer, der vil blive tilbudt denne ordning.

Derudover kan man kombinere andre ordninger, eksempelvis kan man som en del af arbejdstiden blive underviser for ambulanceinstruktørerne.

Hvad hvis jeg kun vil køre ambulance?

Klik på billedet for at se det i stor størrelse

Læs mere:

Hvis du vil være behandlerelev >>

Hvis du vil være redder >>