Optagelsesprøve for beredskabselever

Når vi ansætter Beredskabselever, afholder vi en optagelsesprøve, som består af en teoretisk prøve samt praktiske og fysiske tests. Optagelsesprøven finder sted forud for ansættelsessamtalen.

Den teoretiske prøve indeholder:

  • Skriftlig prøve med spørgsmål inden for almen viden, dansk og matematik.

Den praktiske prøve indeholder:

  • Samarbejdsøvelse/praktisk opgaveløsning i mindre grupper.
  • Lettere praktisk opgaveløsning udført i mørke.
  • Højdeprøve. Her vurderes evne til at færdes i højde på stige, iført sikkerhedsline og øvrigt sikkerhedsudstyr.

Den fysiske prøve indeholder:

  • En muskeltest af lår, ryg, mave og arme.
  • En kredsløbstest, der består af gangtest på løbebånd med brandudrustning på ca. 24 kg og med variation i stigning. Prøven forventes udført uden at udføreren rammer sin teoretiske max puls.
  • En svømmetest i svømmehal. Her skal der gennemføres 500m på max. 20 min. (svømmestil valgfri), spring fra 3 meter vippe samt dyk til bund efter mindre genstand.

Du vil som ansøger blive vurderet på samtlige prøver og test, udført på testdagen. Dine resultater fra testdagen vil indgå i en samlet vurdering for det videre forløb.

Arbejdsmiljø og sikkerhed er et nøgleord i Hovedstadens Beredskab. Derfor vil der være erfarne instruktører tilstede under hele forløbet. Disse vil instruere og vejlede, således at du som ansøger får sikre og optimale forhold til gennemførelsen af prøverne.

Du kan læse mere om kravene til din fysiske form i branchevejledningen for brand- og ambulancefolk >>

Praktiske oplysninger:

Du bedes medbringe:

  • Idrætstøj, kondi/løbesko til udendørs aktiviteter samt indendørs idrætstøj og kondi/løbesko til indendørs aktiviteter.
  • Svømmetøj og håndklæde.
  • Har du selv godkendt sikkerhedsfodtøj må du gerne bruge det til de praktiske tests. Ellers kan der lånes på dagen.

Der vil være omklædningsfaciliteter med mulighed for at bade.

Forplejning:

Der vil på dagen være kildevand og frugt samt frokost i form af sandwich.