Kommunalt kriseberedskab bliver briefet

Kommunal krisestyring

Hvis kommunerens drift er udfordret på grund af vand i gaderne eller IT-nedbrud, samles den kommunale krisestyringsorganisation

Hovedstadens Beredskabs 8 ejer-kommuner har vedtaget at have en fælles organisation for kommunal krisestyring. Organisationen har medlemmer fra alle otte kommuner.

Den kommunale krisestyringsorganisation skal sikre kommunernes fortsatte drift og service til borgerne, når driften er udfordret af varslede eller uvarslede hændelser. Hændelserne kan være akutte hændelser hvor Hovedstadens Beredskab også er indsat med brand- og redningsenheder, f.eks. en større brand på en skole eller et udslip af farlige stoffer, der medfører omfattende evakuering, men det kan også være hændelser af anden karakter, f.eks. regn af skybrudslignende karakter eller et større IT-nedbrud i en kommune.

Den kommunale krisestyringsorganisation er placeret i lokaler ved Alarm- og vagtcentralen, hvor der er adgang til IT-platforme, stabslokale og mødefaciliteter for krisestabens arbejde. Antallet af personer i staben vil variere alt efter hændelses karakter og antallet af berørte kommuner. Arbejdet i krisestaben ledes af Stabschefen fra Hovedstadens Beredskab.

Disse dokumenter er styrende for arbejdet i krisestaben:

Fælles plan for fortsat drift

Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab