Billede af beredskabsplanens indholdsfortegnelse

Beredskabsplan

Det handler om at være godt forberedt. For hvad gør du, når der sker en ulykke på din arbejdsplads?

Hvordan kan I forebygge at der sker en ulykke, og hvad skal I gøre, for at komme hurtigst mulig tilbage til en normal hverdag, efter en ulykke?

Beredskabsplanen kan hjælpe jer, så I føler jer rustet til at kunne være med til at begrænse eller måske endda forhindre ulykker. Den beskriver også hvad man skal gøre, hvis der opstår en ulykke og hvad man kan gøre i reetableringsfasen. Den er med til at skabe en tryg hverdag, for både ledere, personale, elever, kunder og andre brugere af bygningen.

Indhold

 • Brand – og evakueringsinstrukser
 • Før (forebyggelse)
 • Under (instrukser)
 • Efter (reetablering)
 • Tjeklister
 • Øvelseskatalog
 • Lovgivning
 • Brandtekniske anlæg
 • Ordliste
 • PLOV (tilkøb)
 • Særlige forhold (tilkøb)
 • Flugtvejsplaner (tilkøb)
 • Værdiredningsplaner (tilkøb)

Det er vigtigt, at I forstår planens indhold. Derfor anbefaler vi, at der investeres i et beredskabsforedrag, hvor vi gennemgår planen med jer – sådan at I klædes yderligere på, til at kunne håndtere de hændelser, vi erfaringsmæssigt ved, sker hver dag rundt omkring i virksomheder og institutioner.