En brandmand giver Københavns overborgmester Frank Jensen hånden

Frivillige gør en forskel

De hjælper, når oversvømmelser truer, når der skal reddes værdier ud af brændende bygninger, og når vores hårdtarbejdende brandfolk skal have vand og mad under langvarige indsatser. Frivilligenheden i Hovedstadens Beredskab gør en kæmpe forskel – både for vores borgere og for det operative beredskab.

I går var de særligt inviteret til at fortælle om deres frivillige arbejde, da Hovedstadens Beredskabs nye bestyrelse, som tiltrådte ved årsskiftet, holdt møde på Tomsgårdens brandstation. I dagens anledning havde de frivillige lavet en særudstilling af deres materiel. Formand for bestyrelsen, overborgmester Frank Jensen, var ikke i tvivl:

”De frivillige i beredskabet gør en kæmpe forskel, og det er en stor glæde for mig at se deres engagement. Gang på gang har vi set, hvordan de er med til at redde værdier ud af brændende bygninger og rulle mobile dæmninger ud, når vandmasserne truer vores havne og kyster. Derfor ligger det mig og Hovedstadens Beredskabs samlede bestyrelse meget på sinde, at der fortsat er stor fokus på at anvende de frivillige som supplement til vores professionelle beredskab.”

Frivilligenheden i Hovedstadens Beredskab består af næsten 100 mænd og kvinder, der alle dedikerer en stor del af deres fritid til at støtte landets største beredskab og vores 8 ejer-kommuner med opgaver som logistik, forplejning, pumpe- og lysmateriel, værdiredning, behandlingsplads, servicering af udstyr og mange andre ting. Som da de side om side med beredskabet arbejdede i døgndrift for at sikre, at vandet ikke strømmede ind i husene, da oversvømmelser i 2017 truede kystnære boliger i Hvidovre og Dragør, og da de bjærgede værdifuldt inventar, da en omfattende brand hærgede Illums bolighus på strøget i København.

Fakta om Frivilligenheden

  • 100 frivillige
  • Er uddannet til de opgaver, de løser
  • Mødes og træner op til flere gange om ugen
  • Udover at være supplerende beredskab ved indsatser, deltager de i diverse arrangementer og events, hvor de står for opstilling af udstillinger, forplejning og meget mere.

Læs mere om Frivilligenheden >>

Fakta om bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab

  • Hovedstadens Beredskabs bestyrelse består af 17 medlemmer fordelt på 15 medlemmer fra vores 8 ejer-kommuner samt to politidirektører. Derudover er der en observatør for hhv. de frivillige og de fastansatte medlemmer.
  • Bestyrelsen har det overordnede og politiske ansvar for Hovedstadens Beredskab
  • Bestyrelsen følger den almindelige kommunale valgperiode
  • Bestyrelsen mødes 4 gange om året.

Læs mere om bestyrelsen og det politiske arbejde her >>