Inspektion af et ABA-anlæg

Brandtekniske installationer (ABA)

En lang række virksomheder og offentlige institutioner er sikret med brandtekniske installationer, som ABA-anlæg, sprinkleranlæg mv.

Hvad er en brandteknisk installation?

Brandteknisk installationer er ABA (automatiske brandalarmeringsanlæg), sprinkleranlæg, trappesprinkleranlæg, varslingsanlæg og brandventilationsanlæg.

Hvorfor har man brandalarmeringsanlæg?

For at:

 • Advare personer om en eventuel fare.
 • Tilkalde brand- og redningsberedskabet.
 • Tilkalde særligt instrueret personale, der kan være med til at begrænse branden.
 • Aktivere eventuelle andre sikringssystemer som for eksempel varslingsanlæg, brandventilationsanlæg og slukningsanlæg.

Hvad er fordelene ved et brandalarmeringsanlæg?

 • I nedsætter  risikoen for, at mennesker og værdier bliver alvorligt skadet ved brand.
 • I kan opdage en begyndende brand tidligt.
 • Beredskabet alarmeres øjeblikkeligt.
 • Omfanget af brandskaderne kan oftest reduceres.
 • Brandrisikoen reduceres, hvilket igen kan medføre en lavere forsikringspræmie.

Læs mere om reglerne for tekniske anlæg under Retningslinjer og Vejledninger.

Hvordan bliver vi tilsluttet?

ABA (automatiske brandalarmeringsanlæg), sprinkleranlæg, trappesprinkleranlæg, varslingsanlæg og brandventilationsanlæg skal altid udføres efter aftale med Hovedstadens Beredskab og byggemyndigheden i den pågældende kommune.

Inden I kan tilslutte et automatisk brandalarmeringsanlæg, skal I afklare følgende med Hovedstadens Beredskab:

 • Et akkrediteret firma skal inspicere anlægget.
 • Når anlægget er inspiceret og eventuelle fejl er tilrettet, sender de en rapport til Hovedstadens Beredskab. (På nuværende tidspunkt er der kun to firmaer i Danmark, der er akkrediteret, RMG-Inspektion A/S og Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut).
 • Orienteringsplanerne sendes til Hovedstadens Beredskab. 
 • Alarmnummer (DOA) skal sendes til Hovedstadens Beredskab.

I skal regne med tre arbejdsdage fra, at Hovedstadens Beredskab har modtaget alle de relevante oplysninger til, ABA-anlægget kan blive afprøvet.

Ovenstående sendes elektronisk til Hovedstadens Beredskabs ABA-kontor på (se kontakt info til højre).

Anfør meget gerne i emnefeltet, hvilken kommune anlægget er installeret i.

Det hele er beskrevet i denne Vejledning om etablering af anlægsaftale for ABA og sprinkleranlæg

Service og drift af anlæg

Når en virksomhed har fået godkendt et anlæg, er det virksomhedens egen opgave at sørge for den fremtidige service og drift af anlægget.

Siden år 2000 er antallet af ABA-anlæg næsten fordoblet, og med ABA-anlæg følger også et stort antal blinde og falske alarmer. En del af de blinde alarmer vil kunne undgås, hvis man er opmærksom på hvordan de opstår. Læs mere herunder.

Takster for automatiske brandalarmeringsanlæg 2019

Type                                  Beløb eksl. moms

Oprettelsesafgift               6.417 kr.
Taksten betales en gang for at få alarmen sat til.

Årsafgift                              6.556 kr.
Taksten betales hvert år for at have alarmen sat til.

Blind alarm                        6.091 kr.
Udgiften betales hver gang Hovedstadens Beredskab skal rykke ud til en ”blind alarm”.