Retningslinjer og Vejledninger

Her finder du en række vejledninger og retningslinjer, som skal gøre det nemmere for dig at navigere i brandsikkerheden.

Forebyggelse mod brand

Brandsikkerhed på plejecentre
Bor du brandsikkert
Trappeopslag – Beskyt dig selv og dine naboer – A4 plakat
Tegn dit hus eller lejlighed: Familiens Flugtplan
Tilladelsesblanket til udførelse af varmt arbejde
Undgå brand
Ordensregler til forebyggelse af brand

Driftsrelateret

Driftsmæssige forskrifter (marts 2008)
Vejledning om udførelse af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte (2015)
Retningslinjer for midlertidig overnatning (april 2008)
Vejledning om forholdsregler ved brand (2011)

Tekniske anlæg mv.

Vejledning om etablering af anlægsaftale for ABA og sprinkleranlaeg
Vejledning om brandmandspanel (januar 2013) i forbindelse med ABA-anlæg mv.
Vejledning om for udførelse af etage- og brandplaner (2013)
Vejledning om etablering af stigrør om trykforøgerpumpe (2013)
Betingelser frivillige anlæg
Betingelser krævede anlæg

Byggesagsrelateret

CFD Best Practice (nov 2009)
Retningslinier for udarbejdelse af DKV planer (juni 2009)
Vejledning om aflåsning af porte (2017)
Vejledning om bobcat som redningsstige (2013)
Vejledning om opstilling af arbejdsskure og materielcontainere (2013)
Vejledning om brandveje (maj 2016)

Mere information

Få mere information om regler og vejledninger på brandområdet på de nationale myndigheders hjemmesider nedenfor.