Retningslinjer og Vejledninger

Her finder du en række vejledninger og retningslinjer, som skal gøre det nemmere for dig at navigere i brandsikkerheden.

Forebyggelse mod brand

Brandsikkerhed på plejecentre
Bor du brandsikkert
Trappeopslag – Beskyt dig selv og dine naboer – A4 plakat
Tegn dit hus eller lejlighed: Familiens Flugtplan
Tilladelsesblanket til udførelse af varmt arbejde
Undgå brand
Ordensregler til forebyggelse af brand

Driftsrelateret

Driftsmæssige forskrifter (27 marts 2008)
Retningslinjer for midlertidig overnatning (april 2008)
Vejledning om forholdsregler ved brand (2011)

Alarmforbindelse til Beredskabet

Vejledning om etablering af anlægsaftale for ABA og sprinkleranlaeg

Betingelser krævet anlæg
Betingelser frivillig anlæg

Byggesagsrelateret

Vejledning om aflåsning af porte (2017)

 

Mere information

Få mere information om regler og vejledninger på brandområdet på de nationale myndigheders hjemmesider nedenfor.