En branddetektor

Sådan undgår du blinde alarmer

Hovedstadens Beredskab kører hver dag ud til blinde alarmer fra alarmeringsanlæg, selv om det ikke brænder.

Alarmerne fra automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) udløses typisk på grund af tobaksrøg, mados og støv i nærheden af en branddetektor.

Hver gang alarmen går, skal beredskabet rykke ud, og det koster dyrebar tid og ressourcer. Beredskabet kan derfor opkræve et gebyr efter hver udrykning til en blind alarm. Så det koster også virksomheder, butikker og offentlige institutioner mange penge. Du kan se taksterne nederst på siden.

Et andet alvorligt problem som følge af de mange blinde alarmer er, at folk til sidst ignorerer alarmen og ikke reagerer korrekt ved fx at evakuere bygningen. Det kan have fatale konsekvenser den dag, det virkelig brænder.

Sådan undgår du “blinde” alarmer

Håndværkere:
Informer håndværkerne om, at der er automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg), og at støv og røg kan udløse en brandalarm.

Madlavning:
Undersøg, om der hænger en branddetektor over ting, der udleder røg, som fx ovne og askebægere.

Tobaksrøg:
Lad være med at ryge ved en branddetektor og, hvis du ryger indenfor, tjek, om du står under eller tæt på en branddetektor.

Vedligeholdelse:
Sørg for at fejl på ABA-anlægget bliver udbedret og husk at få anlægget kontrolleret.