Sankt Hans aften

Husk at bruge hovedet Sankt Hans aften - og overhold reglerne, både når du bygger og afbrænder bålet.

De fleste af os forbinder sankthansaften med sange og hyggelige timer omkring bålet. Men for at sikre, at det kun er bålet, der bliver brændt af, er det vigtigt, at du overholder reglerne om afstand og du er forsigtig, når du tænder og brænder bålet af.

Regler om afstand

Dit sankthans-bål bør placeres i en afstand af mindst:

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag
  • 60 meter fra letantændelige marker
  • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v., og oplag af brandfarlige stoffer og andet let antændeligt materiale

Brug ikke brandfarlige væsker til at tænde bålet

Vejrudsigten lover nogen regn op mod sankthans, så derfor kan bålet godt være vådt og dermed svært at få tændt.

For at undgå, at bålet udvikler sig til en reel brand til fare for personer og omgivelser, er det vigtigt at tage sine forholdsregler. Hovedstadens Beredskab viderebringer derfor Beredskabsstyrelsens tommelfingerregler:

  • Undgå at tænde bålet med optændingsvæske eller brandfarlige væsker som benzin eller sprit.
  • Vær opmærksom på bålet og forlad det først, når det er helt slukket.
  • Hold særligt øje med små børn og kæledyr i nærheden af bålet.

Vidste du i øvrigt:

  • at du ikke skal ansøge Hovedstadens Beredskab om lov til at afbrænde Sankt Hans bål.