Hovedstadens Beredskab søger frivillige

Kunne du tænke dig at hjælpe til i nødsituationer og samtidig få en spændende uddannelse med masser af udfordringer? Så bliv frivillig i Hovedstadens Beredskab.

Efter dannelsen af Hovedstadens Beredskab, der er en sammenlægning af brandvæsenerne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og Københavns kommuner, er der brug for flere personer, der har lyst til at deltage i frivilligenheden i Hovedstadens Beredskab. De frivillige er en ekstra ressource som Hovedstadens Beredskab kan trække på ved blandt andet længerevarende ulykker, oversvømmelser og værdiredning.

Vi søger nye frivillige for at få styrket vores frivilligenhed, da vores nye beredskabs dækningsområde dækker områder, hvor der ikke tidligere
har været frivillige med tilknytning til de kommunale beredskaber. Dette indebærer, at vi skal løse opgaver i et meget stort område på over 210 km² og med ca. 1 mio. Indbyggere. Frivilligenheden skal medvirke til at skabe en sikker by og sikre den fortsatte drift af kommunerne bag Hovedstadens Beredskab. Det betyder, at opgavemængden, som de frivillige løser, er voksende med bl.a. belysning og fyldning af trykluftflasker på skadesteder, behandlingsplads ved større ulykker, opgaver der er klimarelaterede så som oversvømmelser og væltede træer og ikke mindst i forbindelse med stabsarbejde samt forplejning og indkvarteringsopgaver.

Vi ønsker derfor særligt at styrke vores enheder, der arbejder med Stab og Logistik og Indsatsstøtte. Det er frivillige, der interesserer sig for at arbejde med stabsarbejde, forplejning ved større hændelser eller til støtte og opgaveløsning ved store indsatser, hvor der er mange personer indsat, eller der er mange evakuerede borgere.

– Den frivillige kan være en ung person, som har mange ideer og en god fysik, eller en ældre, der har erfaringer og kompetencer fra sit civile job. Man behøver ikke at være i super form og kunne løbe solen sort for at være frivillig. Det vigtigste er, at man har lyst til at yde et stykke frivilligt arbejde til gavn for samfundet, siger daglig leder af Hovedstadens Supplerende Beredskab, vicebrandinspektør, Morten Jørgensen.

Der har været mange indsatser i området, som de frivillige har assisteret ved. Den største indsats, som de frivillige til dato har deltaget i, var branden på Frihedsmuseet den 28. april 2013, hvor de assisterede de københavnske brandfolk med redning af museets uvurderlige udstillingsgenstande og arkiv. Som anerkendelse for denne indsats modtog frivilligenheden i det daværende Københavns Brandvæsen Frivillighedsprisen i 2014, som blev uddelt af forsvarsministeren.

Frivilligenheden forventes at medvirke årligt ved ca. 10 -15 større hændelser i hovedstaden. Den længste indsats i 2015 var ved en brand i Klerkegade i det indre København d. 2. juli. Her var de frivillige indsat i over 36 timer, hvor man assisterede med forplejning og logistikopgaver.

Ud over at få gratis uddannelse i førstehjælp, brandbekæmpelse, redningsarbejde, skadestedsarbejde og forebyggelsesuddannelse, vil de frivillige indgå i et socialt fællesskab, hvor kammeratskabet vægtes højt.

Der afholdes informationsmøde for interesserede mandag den 29. februar kl. 18.30 til ca. 20.00 på Dæmningens Brandstation, Hansstedvej 7 E, 2500 Valby.

Tilmelding skal ske på mail til frivillige@hbr.dk.

Tilmeldingsfrist er den 27. februar.

Uddannelsen starter torsdag d. 31. marts 2016.

Fakta om frivilligenheden i Hovedstaden Beredskab.

 • En del af Hovedstadens Beredskab der dækker kommunerne:
  • Dragør, Frederiksberg, Københavns, Hvidovre, Rødovre,
   Glostrup, Brøndby og Albertslund
  • Danmarks største beredskab med ca. 1 mio. indbyggere
 • Har i dag 96 frivillige tilknyttet
 • Som frivillig skal man:
  • Deltage i 3 timers ugentlig undervisning
  • Deltage i én weekend-undervisning hver 2. måned
  • Vedligeholde sine erhvervede uddannelser
  • Møde op, når der er behov for assistance ved indsatser
   og lignende
  • Kunne arbejde under et vist pres.