Hvis du vil være redder

For at blive redder i Hovedstadens Beredskab skal du have den grundlæggende redderuddannelse.

Vi søger løbende forskellige niveauer af reddere, assistenter, behandlere og paramedicinere. Vi søger også årligt et antal behandlerelever.

Når der er ledige stillinger, slår vi dem op her på hjemmesiden og på de større jobdatabaser.

Optagelsesprøve

Når vi ansætter uddannede reddere, afholder vi inden ansættelsessamtalen en optagelsesprøve.

Optagelsesprøven kan blandt andet bestå i en prøve i dansk, matematik eller almen viden, gennemførelse af forhindringsbane, samarbejdsøvelser, muskeltest i form af øvelser, samt en konditionstest, typisk i form af løb.

Optagelseskriterierne kan ændre sig i forhold til krav, behov og lovgivning. Derfor bliver indholdet af optagelsesprøverne også beskrevet i forbindelse med de konkrete stillingsopslag.

Videreuddannelse inden for ambulance

Efter 3 års ansættelse som ambulancebehandler er der mulighed for at tage en uddannelse som paramediciner.

For mere information kan du kontakte Ambulanceafdelingen.