Faglig og fysisk test

For at blive ansat som redder i Hovedstadens Beredskab skal du gennemgå en faglig og en fysisk test i forbindelse med ansættelsesforløbet.

I Hovedstadens Beredskab ønsker vi at ansætte de mest kompetente medarbejdere, og derfor tester vi alle ansøgere til vores ambulancetjeneste.

Testen skal hjælpe os med at vurdere din faglighed, din person og din fysiske formåen, så vi ved, at du kan klare de udfordringer, du kommer ud for – både for din egen og patienternes sikkerheds skyld.

Testforløbet indgår i den samlede vurdering af den enkelte ansøger. Der er således ikke tale om en stopprøve, dog er der lagt stopprøver ind i testforløbet for redderelever.

Testforløb for uddannede reddere

Testforløbet består af modulerne nedenfor. Under testforløbet vil der være uddannede instruktører til stede til at hjælpe og vejlede. Der vil også være en repræsentant fra Ambulancetjenesten, som kan svare på uddybende spørgsmål til stillingen.

Modul 1 og 2

Består af en faglig og praktisk test, hvor ansøgerne sammensættes i hold og skal samarbejde om at løse forskellige opgaver. Ansøgeren vil blive vurderet på evnen til at samarbejde og kommunikere med resten af holdet ved løsningen af opgaverne.

Modul 3

Kravene i de fysiske test er ikke ultimative, men er en ramme for øvelserne, der afgør, hvor høj en score ansøgeren får.

Test 1: En konditionstest på romaskine. Testen er baseret på tid og belastning, hvor ansøgeren skal ro 2000 meter på 8,10 minutter.

Test 2: Ansøgeren bliver testet i 4 forskellige muskeltests for at danne et billede af styrke og udholdenhed i bevægeapparatet.

  • 20 mavebøjninger
  • 15 armstrækninger
  • Statisk test for ben (90 sekunder)
  • Statisk test for ryg (90 sekunder)

Modul 4

Ansøgeren bliver præsenteret for en teoretisk test af typen ”multiple choice”, der tager en time at gennemføre. Testen er sammensat af 30 spørgsmål, hvor antallet af rigtige svar er forskellige i forhold til kompetenceniveau. Der forventes således ikke lige så mange rigtige svar fra en assistent som fra en paramediciner.

Der vil være vand og frugt i forbindelse med testforløbet.