Businesses open as usual. Foto Colourbox.dk

Business Continuity Management

Kan din organisation eller virksomhed håndtere en større, uventet hændelse?

En robust organisation eller virksomhed holder hvad den lover – også når produktionen sættes under pres. Hvis man skal kunne modstå alvorlige hændelser, kræver det et indgående kendskab til organisationens risikoprofil, en struktureret forebyggelsesindsats baseret på risikovurderinger og at der er en plan klar, hvis en hændelse alligevel rammer.

Hvis en virksomhed eller offentlig forvaltning skal kunne opretholde serviceniveauet i timerne efter en brand eller en anden alvorlig hændelse, så skal fire ting gå op i en højere enhed:

  • Der skal være et klart ledelsesmandat til at træffe beslutninger.
  • Der skal være adgang til ressourcer til hændelseshåndtering.
  • Der skal være adgang til de specialister og ressourcepersoner, som er relevante for opgavens løsning.
  • Der skal være en klar og entydig kommunikation til alle relevante interessenter.

Det er Business Continuity Manageren, der laver virksomhedens Plan for Fortsat Drift. Planen forener virksomhedens specialister, økonomi og beslutningstagere, så organisationen bliver resilient – dvs. modstandsdygtig.

Læs mere om uddannelsens indhold og hvad en Business Continuity manager kan

Nøgleordet er Risikostyring

I samarbejde med beredskabsdirektører, sikkerheds- og sikringschefer fra offentlige og private virksomheder har Hovedstadens Beredskab udviklet den uddannelse, som gør Business Continuity Manageren i stand til at udarbejde et komplet Business Continuity Management System til risikostyring, beredskabsplanlægning, krisestyring, krisekommunikation og fortsat drift.

Det siger tidligere deltagere om uddannelsen:

”Jeg har virkelig fået det overblik over værktøjskassen som jeg manglede. Jeg har virkelig kun positivt at sige. Jeg glæder mig til at komme hjem og få det til at køre i min virksomhed”.
Ulrik Malmkvist Knudsen, Beredskabsmedarbejder hos Energinet DK

“Jeg føler mig væsentlig bedre klædt på til at arbejde med risikoanalyser. Jeg har arbejdet med tingene i mange år, men jeg har aldrig haft det helt inde under huden. Min berøringsangst for begreberne er helt væk. Systematikken har virkelig givet mening undervejs. Det har været fantastisk at lære de her gæve mennesker at kende fra så forskellige baggrunde og det har været superspændende. Uddannelsen lever helt op til mine forventninger”.
Tommy Sillemann, Sikkerheds- og beredskabschef fra Københavns Universitet

”Alt kan bruges. Jeg fik jo nye jobmæssige udfordringer undervejs, men det har ikke gjort uddannelsen mindre relevant. Der er ikke noget spild på uddannelsen”.
 Carsten Sylvest, Sikkerhedschef hos Tivoli

 

<<< Hent pdf med information om BCM her >>>