En kvinde fra Beredskabet kigger på en person

Moduloversigt – Beredskabsleder

Stå i spidsen for, at din virksomhed lever op til sit ansvar

Lovgivning og forebyggelse – 3 dage

På uddannelsens første modul lærer du hvilke rammer, lovgivningen sætter for at sikre både personer og værdier ved hjælp af brandtekniske installationer og opdeling af bygningen i brandceller og brandsektioner – også kaldet den aktive og passive brandsikring.

Du bliver i stand til at stå for det forebyggende arbejde i din virksomhed, ligesom du kan gennemføre audits og får et teoretisk grundlag for at sikre, at forholdene er i orden til et brandsyn. Sidst men ikke mindst får du en forståelse for samspillet med det lokale beredskab og byggemyndigheden.

På dette modul arbejder vi os konkret og levende gennem cases igennem de dele af Bygningsreglement 18 og Driftsmæssige forskrifter, der er relevant for dig som driftsleder.

Beredskabsplanlægning – 4 dage

God forebyggelse handler også om at være godt forberedt. Ofte er det menneskelige fejl, der er skyld i, at en brand starter, eller at en brand får uoverskuelige konsekvenser.

På dette modul kigger vi på, hvordan man kan klæde sin organisation på til at have en øget bevidsthed om forebyggelse samt at kunne håndtere forskellige hændelser ved at have en god beredskabsplan. Du lærer også om evakueringsprincipper og at planlægge, afholde og evaluere øvelser i egen virksomhed, ligesom du får en generel introduktion til sikring og udarbejdelse af værdiredningsplaner. På modulet arbejder vi med afsæt i jeres egne virksomheder os ind i, hvad der er den excellente beredskabsplanlægning.

Når skaden er sket (teori) – 3 dage

Som beredskabsleder eller lignende funktion, skal du i din virksomhed være med til at begrænse en skade, hvis uheldet er ude hos jer. Gennem viden om indsatsledelse og opbygning af et skadested lærer du, hvordan du på bedst mulig vis kan fungere som din virksomheds ressourceperson ved en hændelse.

Du skal kunne forsyne politiets og beredskabets indsatsledere med relevante informationer om adgangsveje og særlige farer i bygningen. Vi arbejder med, hvordan en krisestab sammensættes, og hvordan den arbejder sammen med pressen.

Du kan også iværksætte en værdiredningsplan i samarbejde med beredskabet. På modulet arbejder vi med håndtering af større eller mindre komplekse hændelser, hvor det skal overvejelses, hvordan en myndighed skal forholde sig fra det øjeblik, hvor det erkendes, at der er indtruffen en hændelse, som kræver overordnet ledelse og en aktiv indsats fra både myndigheder og din virksomheds side.

Når skaden er sket (praktik) – 3 dage

Komplicerede virksomheder og museer brænder, kontorbygninger styrter sammen, der sker kemikalieuheld, og biler kører galt. Det fjerde modul er et praktisk modul, hvor du får lov til at prøve det, du har lært på de foregående moduler. Du øver at agere som virksomhedens ressourceperson og at indgå i indsatsledelsen på et skadested.

Det handler om at omsætte din viden, og at skulle træffe hurtige beslutninger i en presset situation. På modulet træner vi med iført beredskabsudstyr i virkelige bygninger og områder, hvor også beredskabet deltager. Undervejs evalueres både din og holdets indsats. Modulet rundes af med overrækkelse af uddannelsesbeviser.

 

På uddannelsen har vi samlet nogle af landets bedste undervisere!

 

Stine Bolther Journalist, forfatter, tv-vært og live-reporter kendt fra bl.a. Kanal 5, TV3, TV2 Lorry og Ekstra Bladet.

Henrik Dankelev Beredskabsrådgiver Hovedstadens Beredskab.