Moduloversigt – Beredskabsleder

Lovgivning og forebyggelse

På uddannelsens første modul lærer du, om hvad en brand er, og hvordan en brand kan udvikle sig. Du lærer, hvordan man med udgangspunkt i Bygningsreglementet og Tekniske Forskrifter kan sikre både personer og værdier ved hjælp af brandtekniske installationer og opdeling af bygningen i brandceller og brandsektioner – også kaldet den aktive og passive brandsikring. Du bliver i stand til at kunne stå for det forebyggende arbejde i din virksomhed, ligesom du vil kunne deltage i brandsyn, og du får en forståelse for samarbejdet med det lokale brandvæsen og byggemyndigheden. Du får også kendskab til driftsansvaret i forbindelse med ABA-anlæg og Driftsmæssige Forskrifter.

Beredskabsplanlægning

God forebyggelse handler også om at være godt forberedt. Ofte er det menneskelige fejl, der er skyld i, at en brand starter eller, at en brand får uoverskuelige konsekvenser. På dette modul kigger vi på, hvordan man kan klæde sin organisation på til at have en øget bevidsthed om forebyggelse samt at kunne håndtere forskellige hændelser ved at have en god beredskabsplan. Du lærer også om evakueringsprincipper og at planlægge, afholde og evaluere øvelser i egen virksomhed, ligesom du får en generel introduktion til sikring og udarbejdelse af værdiredningsplaner.

Når skaden er sket (teori)

Du kan være med til at begrænse en skade, hvis uheldet er ude hos jer. Gennem viden om indsatsledelse og opbygning af et skadested lærer du, hvordan du på bedst mulig vis kan fungere som din virksomheds ressourceperson ved at kunne forsyne politiets og brandvæsenets indsatsledere med relevante informationer om adgangsveje og særlige farer i bygningen, hvis der sker en ulykke. Du kan også iværksætte en værdiredningsplan i samarbejde med beredskabet.

Når skaden er sket (praktik)

Hoteller og museer brænder, kontorbygninger styrter sammen, der sker kemikalieuheld og biler kører galt. Det fjerde modul er et praktisk modul, hvor du får lov til at prøve alt det, du har lært på de foregående moduler i praksis ved at skulle indgå i indsatsledelsen på et skadested eller ved at agere virksomhedens ressourceperson. Du prøver også at skulle træffe hurtige beslutninger i en presset situation.