Instruktøruddannelse for lærere

Førstehjælp redder liv - også i skolegården!

Ved at uddanne skolens lærere til at blive førstehjælpsinstruktører, kan I reducere de løbende udgifter, men vigtigst af alt: sørge for, at elever og lærere får en god førstehjælpsoplæring, og dermed kan bidrage til at redde liv og skabe en omsorgskultur.

For førstehjælp handler ikke kun om at lære hjerte- og lungeredning. Førstehjælp handler også om at vise empati og omsorg for sine medmennesker.

Fordele

 • Flere der kan redde liv
  – elever og skolens personale bliver bedre til førstehjælp
 • Målrettet undervisning til børnene
 • Omsorgskultur – øget fokus på at hjælpe hinanden
 • Kompetenceudvikling af lærere
 • Fleksibilitet i planlægning af undervisning
 • Ingen løbende udgifter på eksterne førstehjælpsinstruktører
  – erstattes med en engangsudgift per uddannet instruktør
 • Skolens egen instruktør kan uddanne og vedligeholde elevernes og kollegaernes førstehjælpskompetencer

Fakta

Det har vist sig, at børn helt ned til 3 år kan lære at rense sår, bruge plaster, lægge tilskadekomne i aflåst sideleje, hente hjælp og alarmere. Alle elementer, der er med til at skabe en omsorgskultur blandt børn.

I 2005 blev det lovpligtigt for de danske folkeskoler at undervise elever i livreddende førstehjælp. Undersøgelser fra Dansk Råd for Genoplivning viser, at det kun er cirka 60 % af skolerne, der underviser i livreddende førstehjælp.

Store udgifter forbundet med at købe eksterne førstehjælpsinstruktører samt manglende viden om livreddende førstehjælp, og hvordan man lærer børn førstehjælp, kan være nogle af årsagerne til, at ikke flere skoler underviser i førstehjælp.

Hvis man på skolen uddanner et antal instruktører, vil man kunne tilbyde målrettet og kompetent førstehjælpsundervisning på alle klassetrin, samtidig med at man reducerer de løbende udgifter til førstehjælpskurser.

Som uddannet instruktør kan man afholde alle kurser, der ligger under Dansk Førstehjælpsråd, og udskrive beviser derfra. Herunder færdselsrelateret førstehjælpskursus, førstehjælps-vedligeholdelseskurser for skolens personale, mv.

Udgifter

Skal man som skole ud og købe undervisere til at afholde førstehjælpskurser, er gennemsnitsprisen for et 3 timers kursus ca. 3.500 kr. Der kan ud fra de gældende retningslinjer fra Dansk Førstehjælpsråd maksimalt være 16 deltagere på hvert kursus. Dette betyder, at hvis skolerne skal formidle førstehjælp, hvortil der kan gives et kompetencegivende bevis, vil den årlige udgift hurtigt løbe op i ca. 7.000 kr. pr. skoleklasse. Udgiften for uddannelse af egen instruktør vil derfor tjene sig ind inden for det første år.

Pris
Førstehjælpskursus pr. skoleklasse på max 16 elever ca. 3.500 kr

Uddannelse af førstehjælpsinstruktør

Førstehjælpskursus af 12 timers varighed:     2.400,00 kr.
Førstehjælpsinstruktøruddannelse:                  19. 200 kr.

Prisen er ekskl. moms – inkl. forplejning og kursusmateriale.

Hertil skal tillægges udgifter for den periode, førstehjælpsinstruktørkurset foregår, samt eventuelt førstehjælpsdukker og bøger, hvis I ønsker dette.