Bygningsgennemgang

Formålet med en Brandteknisk bygningsgennemgang er at vejlede og rådgive omkring general brandforebyggelse, samt at give medarbejderne en forståelse for vigtigheden af, hvor og hvordan brande opstår og hermed sætte fokus på brandsikkerheden i institutionen/bygningen.

Bygningsgennemgangen kan kun bestilles af kommunale enheder, der falder inden for en af HBR’s ejerkommuner. Private virksomheder kan henvende sig til en certificeret brandrådgiver, der i henhold til bygningsreglementet kan assistere.