Faglig stærk korpsambulancemester

Sætter du din faglighed i højsædet? Har du stærke lederevner? Og formår du at værne om dine medarbejdere og få dem til at følge dig?

Lige nu søger vi en stærk leder med solid ambulancefaglig baggrund, der kan tage aktiv del i vores ambulanceberedskabs drift og udvikling, samt føre vores strategiske mål ud i livet.

Vi tilbyder et spændende job på en dynamisk arbejdsplads, der har øje for fremtiden. Du vil få en alsidig arbejdsdag med mange forskelligartede og afvekslende opgaver, og din hverdag vil være præget af en stor kontaktflade med mange mennesker. Vi lægger vægt på udvikling af såvel den enkelte medarbejder som den samlede organisation i et arbejdsmiljø præget af stor aktivitet, faglige ambitioner, teamarbejde og personlig frihed under ansvar i løsning af opgaverne.

Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med vores andre ledere, hvor du vil være ansvarlig for at ambulanceberedskabets mål nås. Stillingen indebærer en bred vifte af opgaver, der knytter sig til både det sundhedsfaglige, driftsmæssige og ledelsesmæssige område.

Dine opgaver

Du vil som korpsambulancemester med reference til ambulancechefen have en central rolle i at sikre den faglige standard, samt at vi lever op til vores kontrakt med Region Hovedstaden.

Sammen med de øvrige korpsambulancemestre vil du

 • Have begrænset ledelsesansvar over for medarbejdere i ambulanceberedskabet, herunder ansvar for et velfungerende arbejdsmiljø og påtale af tjenstlige og sikkerhedsmæssige forhold.
 • Have ansvar for udvikling, opdatering og implementering af rammer og retningslinjer for ambulance og de øvrige præhospitale aktiviteter.
 • Fastlægge uddannelsesbehov.
 • Medvirke ved udarbejdelse af diverse former for ledelsesinformation.
 • Medvirke til at sikre god og professionel kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere i daglige driftssager.
 • Medvirke til at ambulanceberedskabet ved Hovedstadens Beredskab til enhver tid lever op til lovgivning og regler samt aftaler fastsat centralt og decentralt i selskabet.
 • Medvirke til at ambulanceberedskabet lever op til kontrakter, mål og retningsliner fastsat af selskabets ledelse og Region Hovedstaden.
 • Medvirke i planlægningen af beredskabet i forbindelse med afholdelse af større arrangementer og deltage operativt i samme ved behov.
 • Have ansvar for behandlingen af klagesager og UTH vedrørende ambulanceberedskabet inden for de givne rammer.
 • Bidrage til indkøb, udvikling og afprøvning af nyt materiel, mundering mv. til ambulanceberedskabet.
 • Bidrage til implementering af materiel i ambulanceberedskabet,
 • Bidrage til udarbejdelsen af strategier og målsætninger for ambulanceberedskabet, herunder opdyrkning af nye arbejdsområder.
 • Deltage i ambulancerelaterede projekter.
 • Deltage i budgetlægning og regnskabsopfølgning vedrørende ambulanceberedskabet.
 • Deltage i operativ tjeneste i forekommende ambulanceudrykninger.
 • Korpsambulancemesteren har kompetence til at træffe beslutninger inden for sine ansvarsområder.

Dine kvalifikationer

Du skal som minimum være uddannet ambulancebehandler og have erfaring inden for ledelse. Vi lægger vægt på, at du har administrativ erfaring inden for ambulanceområdet, herunder at du har kendskab til kontrakter, kvalitetssikring og ambulancemateriel. Vi lægger desuden vægt på, at du kan arbejde selvstændigt og på en sikker og troværdig måde formidle budskaber i både skrift og tale. Du skal være i stand til at kunne gennemskue og forudse relevante problemstillinger og selvstændigt finde løsninger. Du vil have en central rolle i ambulancerelaterede projekter og vil ofte sidde for bordenden og have ansvaret for at projekterne gennemføres inden for de aftalte rammer, samt at aftalte mål nås.

Du besidder derudover følgende kompetencer:

 • Du er robust og stærk i at drive processer
 • Du kan samarbejde, men har også evnen til at arbejde selvstændigt og kan sætte dig igennem, når det kræves
 • Du er serviceminded og trives i rollen som den, der får tingene til at glide
 • Du kan analysere og vurdere de ambulancefaglige problemstillinger og komplikationer i forskellige forhold og komme med forslag til håndtering og løsningsmodeller

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn.

Tiltrædelse snarest muligt.

Vi er centralt placeret i hele hovedstadsområdet og tilbyder bl.a. gode træningsfaciliteter, personale-foreninger mv. samt et røgfrit arbejdsmiljø. De administrative funktioner er primært placeret med en central beliggenhed tæt på Rådhuspladsen og tæt på gode offentlige transportmidler.

Ansøgning og kontaktinformation

Stillingen søges online via Hovedstadens Beredskabs rekrutteringssystem via dette link.

Husk at vedlægge CV samt eksamens- og uddannelsesbeviser.

Vi forventer at afholde samtale 1. samtale i uge 2/2019, DISC-profil i uge 3/2019 og 2. samtale i uge 4/2019.

Ansøgningsfristen er den 28. december 2018. Hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte ambulancechef Søren Knap, på telefon 27 24 41 11 eller en mail til: sorkna@hbr.dk.