Livestreaming til 1-1-2 alarmcentralen

Her kan du læse mere om, hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger og hvad dine rettigheder er, når vi behandler oplysninger om dig i forbindelse med livestreaming fra din mobil til 1-1-2 alarmcentralen.

Hvilke personoplysninger behandler vi og til hvilke formål

Vi behandler følgende oplysninger:

  • Telefonnummer
  • Lyd – og billedoptagelser af personer

Formål:

  • For at få et bedre overblik over skadestedet og på den måde målrette indsatsen

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Behandlingen af dine personoplysninger henhører under offentlig myndighedsudøvelse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Modtagere af dine personoplysninger

Hovedstadens Beredskab anvender databehandlere til databehandling. Disse databehandlere kan få adgang til personoplysninger. Databehandlerne må kun tilgå og behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra Hovedstadens Beredskab og med henblik på at opfylde de specifikke formål, der er fastsat af Hovedstadens Beredskab. Databehandlerne må således ikke behandle personoplysninger til egne formål.

Følgende databehandlere vil som led i deres leverance til Hovedstadens Beredskab kunne tilgå dine personoplysninger:

Incendium A/S – Vestermøllevej 32, 7700 Thisted – Live streaming løsning

Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande (uden for EU/EØS)

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande.

Periode for opbevaring

Dine personoplysninger slettes efter 30 dage.

Sikkerhedsbrud

Vi underretter dig så hurtigt som muligt i tilfælde af brud på persondatasikkerheden, når bruddet kan have en høj risiko for dig og dine rettigheder. Det kan fx være risiko for diskrimination, identitetstyveri eller svig, økonomisk tab, skade på omdømme eller sociale konsekvenser.

For at beskytte dine data bedst muligt har Hovedstadens Beredskab indført en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.  De beskytter fx mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse samt fortabelse eller forringelse af oplysninger. De sikrer også, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dine rettigheder

Læs mere om dine rettigheder her i vores privatlivspolitik