Kursus

ABA – Drift og Vedligeholdelse

Lær om de pligter og det ansvar du har, som den driftsansvarlige for virksomhedens automatiske brandalarmeringsanlæg

Har du ansvaret for et eller flere ABA-anlæg, så er der et krav om, at anlægsejer udpeger en driftsansvarlig person, som har det daglige ansvar for vedligeholdelse af anlægget.

Ansvaret består i at tilse, at anlægget altid er funktionsdygtigt, og at fejl og mangler udbedres med det samme. Kurset klæder dig på, til at kunne løfte denne opgave, og derudover indsigt i ABA-anlæggets funktion og vedligehold.

Indhold: 

  • Brandteori
  • Operative forhold ved alarmafgivelse
  • Lovgivning
  • Detektortyper
  • Orienteringsplaner
  • Drifts- og alarminstruks
  • Driftsansvarliges ansvar og pligter
  • Brandtekniske installationer

 

Varighed: 4 timer