Kursus

ABA drift og vedligeholdelse

Har du ansvaret for et eller flere ABA-anlæg, så er der efter DBI Retningslinie 005 et krav om, at anlægsejer udpeger en driftsansvarlig person, som har det daglige ansvar for drift og vedligeholdelse af anlægget.

Kurset giver deltageren indsigt i ABA-anlæggets funktion og betjening samt viden omkring det ansvar, der påhviler den driftsansvarlige person.

Indhold

  • Brandteori
  • Operative forhold ved alarmafgivelse
  • Lovgivning
  • Detektortyper
  • Orienteringsplaner
  • Drifts- og alarminstruks
  • Driftsansvarliges ansvar og pligter
  • Brandtekniske installationer

Varighed: 4 timer