Kursus

Beredskabsleder

Stå i spidsen for, at din virksomhed lever op til sit beredskabsansvar og tænker strategisk om forebyggelse.

Risici kan hurtigt vokse sig store hvis ingen i din virksomhed har lederansvaret for beredskab. Erstatninger for det der betegnes som ”millionbrande” i erhvervsbygninger i 2019, svarede til næsten 800 mio. kroner.

På uddannelsen klæder vi dig på, så du kan stå selvsikker i rollen som beredskabsleder. Det gør vi igennem en grundlæggende oplæring i bygningsreglementet BR18, forebyggelse som fundament, og et hold af dygtige undervisere med bred erfaring.

Som beredskabsleder har du en af de mest ansvarsfulde opgaver, der findes i en virksomhed eller organisation. Du skal stå i spidsen for, at virksomheden lever op til sit beredskabsansvar. Det er en stor og krævende opgave, som både bygger på lovgivningskrav og på virksomhedens egne politikker som f.eks. bygninger, værdier og forsat drift efter en hændelse. Derfor har du brug for et godt grundlag for at løse opgaven. Det kan du få på denne uddannelse, som giver både dig og din arbejdsgiver vished i, at du er klædt på til at planlægge og gennemføre krisestabsøvelser, brand- og evakueringsøvelser, udarbejde beredskabsplaner og foretage forebyggende audits af egne bygninger.

Desuden lærer du om principperne for indsatsledelse af et skadested, og du bliver gjort klar til at træffe hurtige beslutninger i pressede situationer samt at iværksætte en værdiredningsplan.

På uddannelsen bliver der udstedet en række kompetencegivende kursusbeviser: Elementær brandbekæmpelse, slukkertilsyn, ABA-drift- og vedligeholdelse 005. Det bliver afsluttet med et samlet uddannelsesbevis for Beredskabslederuddannelsen.

Indhold:

Du bliver klædt på til at planlægge og gennemføre krisestabsøvelse, brand- og evakueringsøvelser, udarbejde beredskabsplaner og foretage forebyggende audits af egne bygninger. Desuden lærer du om principperne for indsatsledelse af et skadested, og du bliver rustet til at træffe hurtige beslutninger i pressede situationer samt at iværksætte en værdiredningsplan.

På uddannelsen bliver der udstedet en række kompetencegivende kursusbeviser: Elementær brandbekæmpelse, slukkertilsyn, ABA-drift- og vedligeholdelse 005. Det bliver afsluttet med et samlet uddannelsesbevis for Beredskabslederuddannelsen. Ved at uddanne en medarbejder til beredskabsleder får virksomheden større kendskab til sikkerhed med særligt fokus på forebyggelse. Samtidig vil beredskabslederen kunne fungere som en vigtig medspiller og ressourceperson for myndigheder og samarbejdspartnere.

 Moduler:

  1. Lovgivning og forebyggelse
  2. Beredskabsplanlægning
  3. Når skaden er sket (teori)
  4. Når skaden er sket (praktik)
  5. Bygningsreglementet og Tekniske Forskrifter
  6. ABA-anlæg og Driftsmæssige Forskrifter

Varighed: 4 moduler af 3 dages varighed

Modul 1 – 24-26 okt. (uge 43)
Modul 2 – 28-30 nov. (uge 48)
Modul 3 – 23-25 jan. (uge 4)
Modul 4 – 27 feb. -1 mar. (uge 9)