Uddannelse

Beredskabsleder

Styrk din viden indenfor forebyggelse, beredskabsplanlægning og sikring.

Som beredskabsleder bliver du klædt på til at planlægge og gennemføre brand- og evakueringsøvelser, udarbejde beredskabsplaner og foretage forebyggende brandsyn. Desuden lærer du om principperne for indsatsledelse af et skadested, og du bliver rustet til at træffe hurtige beslutninger i pressede situationer samt at iværksætte en værdiredningsplan.

Ved at uddanne en medarbejder til beredskabsleder får I som virksomhed større kendskab til sikkerhed med særligt fokus på forebyggelse af brand. Samtidig vil medarbejderen fungere som en vigtig medspiller og ressourceperson for myndigheder og samarbejdspartnere

 

Klik her for tilmelding >>>