Beredskabsleder instruerer to kursusdeltagere

Uddannelse

Beredskabsleder

Styrk din viden indenfor forebyggelse, beredskabsplanlægning og sikring.

Som beredskabsleder bliver du klædt på til at planlægge og gennemføre brand- og evakueringsøvelser, udarbejde beredskabsplaner og foretage forebyggende brandsyn. Desuden lærer du om principperne for indsatsledelse af et skadested, og du bliver rustet til at træffe hurtige beslutninger i pressede situationer samt at iværksætte en værdiredningsplan.

Ved at uddanne en medarbejder til beredskabsleder får I som virksomhed større kendskab til sikkerhed med særligt fokus på forebyggelse af brand. Samtidig vil medarbejderen fungere som en vigtig medspiller og ressourceperson for myndigheder og samarbejdspartnere