Kursus

Beredskabsvagt

Efter beredskabsvagtkurset kan man indgå i virksomhedens brandtilsyn, og virke som beredskabsvagt (brandvagt) ved arrangementer, hvor enten brandvæsenet eller virksomheden selv har stillet krav om dette. Desuden kan den uddannede beredskabsvagt også fungere som brandvagt når der arbejdes med “varmt arbejde” i virksomheden.

Indhold:

  • Beredskabsvagtens opgaver
  • Byggelovgivningen
  • Beredskabsloven
  • Brandtekniske installationer
  • Driftsmæssige Forskrifter
  • Evakueringsprincipper
  • Orientering om ”Varmt arbejde”
  • Alarmering

Varighed: 8 timer