Kursus

Beredskabsvagt, Vedligehold

Formålet med vedligeholdelseskurset for beredskabsvagter er, at give deltageren opdatering i områder omhandlende de emner som uddannelsen indeholder bl.a. Beredskabsloven. Ligeledes er formålet at opretholde kompetencerne til at kunne virke som beredskabsvagt (brandvagt) ved arrangementer.