Kursus

Beredskabsvagt

Formålet med kurset er at give deltageren de nødvendige færdigheder til at indgå i virksomhedens daglige brandberedskab og indgå i virksomhedens brandtilsyn. Desuden vil deltageren kunne virke som beredskabsvagt (brandvagt) ved arrangementer som både brandvæsenet og/eller virksomheden selv har stillet krav om. Deltageren vil også kunne virke som beredskabsvagt (brandvagt) ved ”varmt” arbejde i virksomheden.

Indhold:

  • Byggelovgivningen
  • Beredskabsloven
  • Brandtekniske installationer
  • Driftsmæssige Forskrifter
  • Driftsmæssige Forskrifter for forsamlingstelte
  • Evakuering
  • Scenebestemmelser
  • Orientering om ”Varmt arbejde”
  • Beredskabsvagtens opgaver
  • Alarmering

Varighed: 9,5 timer