Businesses open as usual. Foto Colourbox.dk

Uddannelse

Business Continuity Management 2018

Robuste organisationer holder hvad de lover. En Business Continuity Manager skal være tovholder og primus motor i organisationens bestræbelser på at opbygge den robusthed, som gør, at virksomheden eller institutionen kan fortsætte driften – dvs. fortsætte med levering af produkter til kunderne eller fortsat opretholde det aftalte serviceniveau over for borgerne.

Business Continuity Management uddannelsen består af 4 moduler af 3 dages varighed samt et frivillig tillægsmodul til sikkerhedsansvarlige og andre personer, der interesserer sig for Crowd Safety Management.