Kursus

Driftsansvarlig Brand – 6. oktober 2023

Som driftsansvarlig er du med til at kunne hjælpe dig selv og dine kollegaer med en god brand-sikkerhedskultur på arbejdspladsen

Brand kan forsinke drift betydeligt, eller standse den fuldstændig, på en måde virksomheden ikke komme sig over. Forebyggelse er ikke en selvfølge, men handler om at komme foran de forhold, der ellers ville kunne skabe en ulykke, hændelse eller krise.

Hvert år gennemfører Hovedstadens Beredskab ca. 4500 brandsyn på virksomheder og institutioner, underlagt de driftsmæssige forskrifter (DF). Formålet med dette kursus er at sætte den enkelte kursusdeltager i stand til at virke som sparringspartner til brandsyn og for egen organisation, ved emner som omhandler driftsmæssige forskrifter.

Kurset er for ledere og bygningsansvarlige i institutioner og virksomheder.

Indhold: 

  • Kende til sagsbehandlingen og drift af bygninger
  • Kendskab til brandsynsterminer og kategorier
  • Kendskab til opbygningen af driftsmæssige forskrifter
  • Kendskab til påbud og forbud (sanktionsmuligheder)
  • Kan tyde og forstå en brandsynsrapport

Varighed: 3.5 timer

Betingelser:
Eventuelt afbud skal meldes senest 10 hverdage før kursusstart. Ved udeblivelse eller manglende afbud faktureres det fulde kursusgebyr.

Vi gør opmærksom på, at vores kurser først og fremmest er målrettet medarbejdere, der er ansat i offentlige institutioner/virksomheder i vores dækningsområde. Dækningsområdet udgør de 8 kommuner i Hovedstadsområdet, der ejer Hovedstadens Beredskab. Hvis du er i tvivl, om du er i denne målgruppe, skal du kontakte os for at få afklaret din deltagelse.