Kursus

Elementær Brandbekæmpelse 24. februar 2023

Langt de fleste brande starter i det små. Men du kan forhindre en brand, i at komme ud af kontrol, ved at vide, hvordan du slukker den.

Panik og uvidenhed kan hurtigt standse hvad der ellers kunne være en fornuftig brandslukning. Når der opstår en brand, er de første minutter ofte afgørende. Det har stor betydning for omfanget af branden, at en eller flere personer er i stand til at handle hurtigt og sikkert, så der ikke opstår panik og unødig skade på personer og bygninger, inden beredskabet når frem.

Gennem teori og praktiske øvelser på kurset, får du den viden og de færdigheder, der gør, at de kan evakuere arbejdspladsen og hindre at branden kommer ud af kontrol – under hensyntagen til egen sikkerhed. Vores mål er at gøre deltagerne så trygge som mulig, sådan at de tør handle konstruktivt ved en eventuel ulykke, og dermed kan være med til at mindske omfanget af ulykken.

Kurset er for virksomheder, institutioner og læreanstalter, enkeltpersoner og alle andre der ønsker et basalt kendskab til brandforebyggelse og brandbekæmpelse.

Indhold

  • Hvad er en brand, og hvordan spreder den sig
  • Nødflytning og evakuering
  • Alarmering af brandvæsenet
  • Slukningsmetoder og håndslukningsredskaber
  • Praktiske øvelse

Varighed: 3 timer

Alle deltagere får et kursusbevis efter deltagelse på kurset

Betingelser:
Eventuelt afbud skal meldes senest 10 hverdage før kursusstart. Ved udeblivelse eller manglende afbud faktureres det fulde kursusgebyr.

Vi gør opmærksom på, at vores kurser først og fremmest er målrettet medarbejdere, der er ansat i offentlige institutioner/virksomheder i vores dækningsområde. Dækningsområdet udgør de 8 kommuner i Hovedstadsområdet, der ejer Hovedstadens Beredskab. Hvis du er i tvivl, om du er i denne målgruppe, skal du kontakte os for at få afklaret din deltagelse.