Kursus

Elementær brandbekæmpelse

Langt de fleste brande starter i det små. Du kan forhindre en brand på din institution, eller på din virksomhed, i at komme ud af kontrol, ved at lære hvordan du slukker små brande, evakuerer personer og alarmerer beredskabet.

Indhold

  • Hvad er en brand, og hvordan spreder den sig
  • Nødflytning og evakuering
  • Alarmering af brandvæsenet
  • Slukningsmetoder og håndslukningsredskaber
  • Praktiske øvelse

Varighed: 3 timer

Alle deltagere får et kursusbevis efter deltagelse på kurset