Kursus

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

Førstehjælpskursus for dig som arbejder med børn

På dette kursus, som er særlig tilrettelagt for personale på børneinstitutioner og for andre som arbejder med børn, lærer du at at håndtere et bevidstløst barn, med og uden normal vejrtrækning. Du lærer at give relevant førstehjælp til et barn, der har fremmedlegemer i luftvejene. Desuden lærer du at handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp ved skader, ulykker og akut opstået sygdom, der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedsniveau hos et barn. Efter kurset kender du mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.

Varighed 420 minutter (7 timer)

Tilmelding