Kursus

Førstehjælp ved hjertestop – 2. oktober 2023

Hvert år får ca. 5.000 danskere hjertestop uden for hospital. Det svarer til ca. 15 personer hver dag. Du kan være den, der gør forskellen for en kollega, særligt når du er uddannet og øvet i førstehjælp.

Hver fjerde dansker overlever nu hjertestop. I 2001 var det kun 3,9 %. Det viser danskernes stigende villighed til at træde til, når der skal reddes liv.

Formålet med en førstehjælpsuddannelse er, at give deltageren den nødvendige viden og de færdigheder, der skal til, for at kunne yde førstehjælp ved hjertestop og andre forskellige situationer.  Deltagerne lærer hvad der skal til, for at selvstændig og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning.

Efter kurset kan du give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene, udøve hjerte-lunge-redning og bruge en hjertestarter, samt genkende symptomer på slagtilfælde.

Kurset er for borgere og medarbejdere på alle virksomheder og offentlige institutioner.

Indhold: 

  • Repetition af indhold fra de to basisuddannelser ” førstehjælp ved hjertestop” og ”førstehjælp ved ulykker”
  • Udførelse af førstehjælp til blødninger
  • Udførelse af førstehjælp ved forbrændinger og skoldninger
  • Udførelse af førstehjælp ved forgiftninger
  • Udførelse af førstehjælp ved ætsninger
  • Nødflytning

 

Varighed: 4 timer

Betingelser:
Eventuelt afbud skal meldes senest 10 hverdage før kursusstart. Ved udeblivelse eller manglende afbud faktureres det fulde kursusgebyr.

Vi gør opmærksom på, at vores kurser først og fremmest er målrettet medarbejdere, der er ansat i offentlige institutioner/virksomheder i vores dækningsområde. Dækningsområdet udgør de 8 kommuner i Hovedstadsområdet, der ejer Hovedstadens Beredskab. Hvis du er i tvivl, om du er i denne målgruppe, skal du kontakte os for at få afklaret din deltagelse.