Kursus

Førstehjælp ved hjertestop med brug af AED/ Hjertestarter

Basisuddannelse i førstehjælp

Førstehjælp ved Hjertestop omhandler bl.a. hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.

Varighed 240 minutter (4 timer)