Kursus

Førstehjælp ved hjertestop

Basisuddannelse i førstehjælp

Førstehjælp ved Hjertestop.

Førstehjælp ved hjertestop omhandler bl.a overlevelseskæden, hjerte-lunge-redning, brug af AED/hjertestarter, fjernelse af fremmedlegemer i luftveje, lejring af bevidstløse og alarmering

Varighed 240 minutter (4 timer)

Tilmelding