Kursus

Førstehjælp ved hjertestop og ved Ulykker

Basisuddannelser i førstehjælp

Førstehjælp ved Hjertestop – her lærer du selvstændigt og i samarbejde med andre, at håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning. Du lærer også at anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen.

På modulet Førstehjælp ved ulykker lærer du at udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning og tegn på kredsløbssvigt. Du lærer også at yde psykisk førstehjælp i de første minutter, når der er sket en ulykke.

Varighed 360 minutter (6 timer) + 1/2 times frokostpause = 6,5 timer

Tilmelding