Kursus

Førstehjælp ved hjertestop med hjertestop med brug af AED/ Hjertestarter

Basisuddannelse i førstehjælp

Førstehjælp ved Hjertestop omhandler bl.a.

Overlevelseskæden, hjerte-lungeredning, brug af AED/ hjertestartere, fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen, lejring af bevidstløse og alarmering.

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Varighed 240 minutter (4 timer)