Kursus

Førstehjælpsinstruktør

Ønsker du at undervise i førstehjælp? Så er det dette instruktørkursus du skal tilmelde dig. Kurset varer 2 uger og afholdes på hverdagene i uge 43 og 44.

Kurset er for alle, der har lyst og evner til at undervise i førstehjælp.

På kurset vil du lære hvordan du tilrettelægger, gennemfører og evaluerer førstehjælpsundervisning. Du vil få forståelse og indsigt i den førstehjælpsfaglige viden, blive trænet i forskellige pædagogiske undervisningsmetoder og arbejde med praktiske øvelser, der vil sikre den højst mulige indlæring hos dine kursister. Du bliver i stand til at undervise på alle Dansk Førstehjælpsråds uddannelser og at udstede førstehjælpsbeviser.

I henhold til Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer skal du have gennemført og kunne dokumentere, at du har gennemført et førstehjælpskursus på 12 timer – “funktionsuddannelsen førstehjælper med særligt ansvar”. Uddannelsen skal være gennemført eller vedligeholdt indenfor de sidste 2 år. Herudover skal du have gennemført og kunne dokumentere, at du har de fornødne pædagogiske kompetencer og har erfaring med at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning.

Pris: 18.000,00 kr. ekskl. moms – inkl. fuld forplejning og materialer