Kursus

Førstehjælpsinstruktør – Uge 46 og 47 2023

Ønsker du at undervise i førstehjælp? Så er det dette instruktørkursus du skal tilmelde dig. Kurset varer 2 uger

Kurset er for alle, der har lyst og evner til at undervise i førstehjælp.

På kurset vil du lære hvordan du tilrettelægger, gennemfører og evaluerer førstehjælpsundervisning. Du vil få forståelse og indsigt i den førstehjælpsfaglige viden, blive trænet i forskellige pædagogiske undervisningsmetoder og arbejde med praktiske øvelser, der vil sikre den højst mulige indlæring hos dine kursister. Du bliver i stand til at undervise på alle Dansk Førstehjælpsråds uddannelser og at udstede førstehjælpsbeviser.

I henhold til Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer skal du have gennemført og kunne dokumentere, at du har gennemført et førstehjælpskursus på 12 timer – “funktionsuddannelsen førstehjælper med særligt ansvar”. Uddannelsen skal være gennemført eller vedligeholdt indenfor de sidste 2 år. Herudover skal du have gennemført og kunne dokumentere, at du har de fornødne pædagogiske kompetencer og har erfaring med at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning.

Førstehjælpsinstruktøruddannelsen er skemasat til 74 timer, men der må påregnes et betydeligt merforbrug af timer i forhold til forberedelse af egne kursistlektioner.

Kurset afholdes ikke som internat.

Kurset afsluttes med en praktisk eksamen, hvor kursisten bedømmes på tre områder:

  • Gennemførelse af eksamenslektion.
  • B-spørgsmål ( paratviden )
  • Hjerte-Lunge redning uden brug af AED

Bedømmelsen foretages af ekstern censor godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Der udstedes kompetencegivende bevis ved bestået eksamen. Beviset giver adgang til undervisning i førstehjælp under Dansk Førstehjælpsråd.

For at deltage på førstehjælpsinstruktør uddannelsen stilles følgende adgangskrav:

  • Bestået Voksenpædagogisk Grundkursus.
  • Førstehjælpsuddannelsen ” Førstehjælpere med særligt ansvar”

Der kan tildeles merit for ovenstående krav. Hvorvidt der tildeles merit beror på en konkret og individuel vurdering.

Kurset forløber over 10 hverdage.

Betingelser:
Eventuelt afbud skal meldes senest 10 hverdage før kursusstart. Ved udeblivelse eller manglende afbud faktureres det fulde kursusgebyr.

Vi gør opmærksom på, at vores kurser først og fremmest er målrettet medarbejdere, der er ansat i offentlige institutioner/virksomheder i vores dækningsområde. Dækningsområdet udgør de 8 kommuner i Hovedstadsområdet, der ejer Hovedstadens Beredskab. Hvis du er i tvivl, om du er i denne målgruppe, skal du kontakte os for at få afklaret din deltagelse.