Kursus

Førstehjælpsinstruktør vedligeholdelse – 29. november 2022

Skal du have dit bevis som førstehjælpsinstruktør vedligeholdt? Så er det dette vedligeholdelseskursus du skal tilmelde dig.

Kurset er for alle, der skal have opdateret deres førstehjælpsinstruktørbevis.

På kurset Førstehjælpsinstruktør Vedligehold, opdateres den enkelte kursist i emner, bestemt af Dansk Førstehjælpsråd. For at bibeholde kompetence til undervisning i førstehjælp under dansk Førstehjælpsråd, er det et krav, at den enkelte instruktør deltager på et vedligeholdelseskursus hvert 5. år. Såfremt dette ikke sker, bortfalder kompetencen til at undervise for Dansk Førstehjælpsråd og derved retten til at udstede kompetencegivende beviser. Efter gennemført vedligeholdelseskursus har deltageren fornyet kompetence til at undervise i regi af Dansk Førstehjælpsråd i yderligere 5 år.

Indhold

  • Kvalitets HLR
  • HLR/AED
  • Opdatering af vidensmål
  • Ændringer i førstehjælp
  • Pædagogik
  • Kursistlektioner
  • Feedback

Kurset er skemasat til 6 timer (360 minutter)

Der er ikke afsluttende eksamen på vedligeholdelseskurset. For at modtage et nyt bevis for uddannelsen, er det et krav, at kursusdeltageren gennemfører en tilfredsstillende kvalitets HLR samt planlægger og gennemfører en kursistlektion jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner. Kan deltageren IKKE udføre kvalitets HLR eller ikke har klargjort og forberedt en kursistlektion, vil deltageren IKKE modtage kursusbevis for uddannelsen og må derfor tage et nyt kursus.

Der udstedes kompetencegivende bevis ved gennemført kursus med tilfredsstillende resultat.

Beviset giver adgang til fornyet undervisning i førstehjælp under Dansk Førstehjælpsråd i yderligere 5 år.

For at deltage på vedligeholdelsesuddannelsen stilles følgende adgangskrav:

  • Er uddannet førstehjælpsinstruktør indenfor en periode af 5 år.
  • Efter 5 år, men inden 6 år efter bestået eksamen for førstehjælpsinstruktører, kan der opnås deltagelse på kurset. Dette forudsætter dog en bestået reeksamen ved en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer INDEN deltagelse på kurset Førstehjælpsinstruktør – Vedligehold.

Betingelser:
Eventuelt afbud skal meldes senest 10 hverdage før kursusstart. Ved udeblivelse eller manglende afbud faktureres det fulde kursusgebyr.

Vi gør opmærksom på, at vores kurser først og fremmest er målrettet medarbejdere, der er ansat i offentlige institutioner/virksomheder i vores dækningsområde. Dækningsområdet udgør de 8 kommuner i Hovedstadsområdet, der ejer Hovedstadens Beredskab. Hvis du er i tvivl, om du er i denne målgruppe, skal du kontakte os for at få afklaret din deltagelse.