Uddannelse

Hjælperøgdykkeruddannelse

Formålet med uddannelsen er at give deltageren den nødvendige viden og færdigheder i at indgå i virksomhedens daglige brandberedskab samt i tilfælde af brand, at kunne guide og rådgive redningsberedskabet, samt indgå ved iværksættelse af virksomhedens beredskabs- og værdiredningsplan.

Indhold:

 • Beredskabslov, indsatsledelse samt sporbevaring
 • Beredskabsplanlægning
 • Assistance til Redningsberedskabet
 • Alarmering, forhold på brandsted
 • Brandforløb
 • Trykluftapparat – teori og praktik
 • Vejrtrækning og åndedrætsforgiftning
 • Kroppens reaktion ved brug af trykluftapparat
 • Indsatsbeklædning
 • Røgdykker teknik og taktik
 • Praktisk anvendelse af håndslukningsmidler
 • Arbejde, samarbejde og kommunikation i delvis mørke rum og lokaler
 • Værdiplanlægning

Varighed: 24 timer (3 dage á 8 timer)