Kursus

Slukkertilsyn – udskudt

Kurset giver kursusdeltageren den nødvendige viden og færdigheder i at kunne foretage ”tilsyn” og eftersyn af forskellige typer håndslukningsudstyr. Kursisten er efter kurset i stand til at vurdere forskellige typer håndslukningsredskaber og typer af eftersyn, og dermed at kunne udføre det årlige lovpligtige tilsyn af håndslukningsudstyret i virksomheden.

Indhold

Brandteori
Håndslukningsredskaber
Praktiske øvelser
Lovgivning

Varighed: 5 timer