Kursus

Voksenpædagogisk Basisuddannelse – Uge 10 2023

På uddannelsen Voksenpædagogisk grundkursus lærer du at planlægge, tilrettelægge og evaluere undervisning til voksne. Det kan fx være at du vil uddanne dig som førstehjælpsinstruktør, og derfor først skal lære om de grundlæggende principper i voksenundervisning og planlægning af undervisningen.

Uddannelsen henvender sig til undervisere, instruktører og ledere, som har en faglig baggrund, og som vil have de pædagogiske forudsætninger for at kunne undervise voksne.

Det Voksenpædagogiske Grundkursus sætter den enkelte kursusdeltager i stand til:

 • At planlægge og gennemføre en lektion, ud fra principperne om målstyret undervisning
 • At lave en lektionsplan ud fra en uddannelsesplan
 • At anvende situationsbestemt pædagogik/didaktik til opnåelse af læringsmål
 • At gennemføre lektioner, hvor læringsprincipperne teori, færdighedstræning, scenarietræning og evaluering sammenflettes og anvendes som integreret læringsstrategi.

Indhold

 • Læringsteori
 • Præsentationsteknikker og metoder
 • Læringsteorier – pædagogiske og didaktiske strategier
 • Evalueringsteorier
 • Teoretisk og praktisk opbygning af lektionsplaner
 • Kursistlektioner hvor kursisten afholder lektioner, hvor læringsteori og lektionsplaner flettes sammen i praktisk udførelse.
 • Eksamen med ekstern censor

Det Voksenpædagogiske Grundkursus er skemasat til 37 timer, men der må påregnes et betydeligt merforbrug af timer i forhold til forberedelse af egne lektioner.

Kurset afholdes ikke som internat.

Kurset afsluttes med en praktisk eksamen, hvor kursistens evne som underviser, samt kursistens evne til udarbejdelse og overholdelse af lektionsplan bedømmes. Bedømmelsen foretages af en ekstern censor.

Der udstedes kursusbevis til kursister, der består eksamen. Beviset er adgangsgivende til eks. Førstehjælpsinstruktøruddannelsen.

Der stilles ingen formelle adgangskrav til kurset