Uddybet profil: Delt stilling i Ungdomsbrandkorpset og Ildløstjenesten

Hovedstadens Beredskab er Danmarks største beredskab med ca. 900 medarbejdere. Vores opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer.

Som et led i vores forebyggende arbejde har vi etableret Ungdomsbrandkorpset, og vi introducerer nu en delt ordning mellem vores ildløstjeneste og Ungdomsbrandkorpset: en 6/6 erstatningsordning. På 6/6 erstatningsordningen arbejder du samlet henover året 6 måneder på vores ildløs-erstatningsholdet og 6 måneder som ”Fagansvarlig Instruktør” i Ungdomsbrandkorpset.

Ungdomsbrandkorpset er et aktivt fritidstilbud, som giver unge fra udsatte boligområder mulighed for at lære om brandmandsfaget og udvikle kompetencer, der ruster dem til at deltage på en uddannelse og indgå på arbejdsmarkedet. Ungdomsbrandkorpset er målrettet udsatte boligområder, og vi arbejder på at øge sociale, faglige og samarbejdskompetencer hos de unge.

Vi udvikler hele tiden på Ungdomsbrandkorpset. I 2019 har vi f.eks. som noget nyt etableret fritidsjob på Brandmuseet på station Vesterbro for brandkadetterne.

Stillingen er placeret i Borgernært Beredskab, hvor også beredskabets stationer, Specialtjenesten samt enhederne Driftscenter, Mandskabsplanlægning og Kontraktstyring er placeret.

Arbejdsopgaver

Du får selvstændige og spændende opgaver i et uhøjtideligt og afvekslende miljø. I ungdomsbrandkorpset består opgaverne blandt andet af:

 • Koordinering af teamets daglige opgaver og koordinering, administration og praktiske opgaver af rekrutteringer og forløb for brandkadetter
 • Du arbejder sammen med projektkoordinatoren i processen om udvælgelse af de unge, med inddragelse af de øvrige instruktører, samtidig vil du også være med ift. samarbejdet med skoler og socialforvaltning osv.
 • Sikre data ift. stamdata, evaluering og afrapportering
 • Herudover skal du være indstillet på at tage de ad hoc-opgaver, der kan opstå i et lille team

I ildløstjenesten indgår du samlet set 6 måneder om året på erstatningsholdet, hvor du vil skulle bestride en brandmandsplads på lige vilkår med de brandfolk, der ikke har en delt stilling. Dette indebærer døgnvagt hvert 4. døgn samt varetagelse af de opgaver, der naturligt ligger inden for ildløstjenesten.

I dit arbejde med Ungdomsbrandkorpset trækker du på din erfaring og viden fra arbejdet i ildløstjenesten. Du bruger din erfaring og viden til både i det konkrete arbejde med den enkelte unge og for ungdomsbrandkorpset som helhed til at styrke forståelsen af det operative arbejde og omvendt.

Kompetencer

Du skal

 • have dokumenterede kompetencer – som fx Voksenpædagogisk Grunduddannelse el. tilsvarende – og erfaring i at arbejde med unge
 • have dokumenteret erfaring i at arbejde inddragende og motiverende
 • være en rollemodel for de unge brandkadetter
 • have en interesse i at arbejde med børn og unge
 • have gode kommunikative evner både på skrift og i tale
 • kunne etablere og vedligeholde gode samarbejdsrelationer – og har erfaring med dette i forhold til det kommunale eller offentlige regi
 • have en ordentlig og respektfuld tilgang til kolleger, samarbejdspartnere, borgere og unge evne at bevare roen og ikke mindst overblikket i pressede situationer, fx når du indgår i operative indsatser.

For at komme i betragtning til stillingen er det desuden en forudsætning, at du:

 • har en vedligeholdt funktionsuddannelse som brandmand
 • har kørekort kategori B og C
 • består de fysiske test, der består af en kredsløbs-, muskel-, funktions-, og svømmetest, nærmere specificeret:

Kredsløbstest:

Gå på løbebånd i 10 min med stigning fra 0-14%

Muskeltest:

Statisk øvelse for ryg (60 sek.)
Mavebøjninger for bug (15 stk.)
Armstrækninger (10 stk.
Statisk øvelse for lår (60 sek.)

Funktionstest:

Iført normal ildløsbeklædning, sikkerhedssko og trykluftapparat på ryggen skal du:

 • Gå med 2 C kurve (100 m)
 • Slå slag med mukkert (15 stk.)
 • Trække kæde – 70 kg. (15 m.)
 • Gå med 2 C kurve (100 m.)
 • Trække C slanger (3 stk.)

Svømmetest:

500 meter på 20 minutter

Vi ser derudover gerne, at du har:

 • opdateret erfaring både fra Ambulancetjenesten og Ildløs
 • erfaring med Vagtplanlægning og erfaring med Smartplan.dk
 • erfaringer fra Ungdomsbrandkorps el. lignende
 • et godt kendskab til Hovedstadens Beredskab

Arbejdstid

6-7 gange om året kører ungdomsbrandkorpset et 2 ugers ”grundforløb” for nye brandkadetter. Du vil være en af de gennemgående instruktører på disse forløb. Du vil i de perioder arbejde 37 timer om ugen på hverdage. Derudover forventes det, at du i gennemsnit 2 gange om måneden kan arbejde aften/weekend i Ungdomsbrandkorpset, enten i forbindelse med øvelsesaften om torsdagen, hvor kadetterne kommer og vedligeholder færdigheder, eller ifm. opvisninger/arrangementer ude i byen.

Vagterne på ildløs er døgnvagter, som vil være fordelt ud over hele året, og som i samarbejde med mandskabsplanlægningen vil blive placeret i de perioder, hvor der ikke er aktiviteter i Ungdomsbrandkorpset. I denne ordning vil du skulle fungere som erstatningsmand i ildløstjenesten, hvorfor du tilknyttes et erstatningshold.

Om Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab er Danmarks største beredskab med næsten 900 medarbejdere og med et samlet budget på ca. 550 mio. kr. Vi er fordelt på 13 adresser. Ungdomsbrandkorpset holder til på station Tomsgården, men samarbejder med flere dele af organisationen.

Vores opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer. Desuden udarbejder vi beredskabsplaner og indgår i et tæt samspil med både offentlige organisationer, virksomheder, boligområder og arrangører i forbindelse med afvikling af forskellige typer
events.

Hovedstadens Beredskab dækker i alt otte kommuner og ca. 1 mio. borgere og har en bestyrelse med 17 medlemmer. Bestyrelsen har det overordnede og politiske ansvar for Hovedstadens Beredskab i forhold til kommunalbestyrelserne i de otte ejer-kommuner.
Vores ambition er at være på forkant med udviklingen af fremtidens beredskab og at være en stærk medspiller i forhold til kommunernes visioner om at skabe tryghed og robusthed til gavn for borgerne.

Vores vigtigste ressource er medarbejderne, og vi arbejder målrettet og løbende med at sikre en høj trivsel og et godt arbejdsmiljø.