Forside til HBRs "Dimensioneringsplan RBD 2017+"

Planlægning af beredskabet – RBD

Hovedstadsområdet ændrer sig konstant. Nye byområder udvikles, flere højhuse skyder i vejret, der anlægges nye letbane- og metrolinjer, og flere benytter havnearealer til rekreative formål – alt sammen forhold der betyder nye opgaver og udfordringer for Hovedstadens Beredskab.

Niveauet for beredskabet er beskrevet i den Risikobaserede Dimensioneringsplan 2017+ (RBD)

RBD’en er et politisk vedtaget styringsdokument, der blandt andet klarlægger de risici, der er i området, og beskriver hvilke beredskabsmæssige tiltag der iværksættes for at imødegå dem.

RBD’en vedtages af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse og kommunalbestyrelserne for ejer-kommunerne for 4 år ad gangen, men kan justeres ved ændringer i opgaver og risici.