Databeskyttelse

Hovedstadens Beredskab er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du afleverer til os, eller som vi modtager om dig fra andre instanser. I den forbindelse har du en række rettigheder, som har til formål at sikre, at der skabes større åbenhed om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet. Du kan altid kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvad dine rettigheder er.

Dine rettigheder

Hovedstadens Beredskab er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du afleverer til selskabet, eller som selskabet modtager om dig fra andre instanser. I den forbindelse har du en række rettigheder, som har til formål at sikre, at der skabes større åbenhed om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet. Disse rettigheder er blandt andet:

  • Ret til oplysning – Du har ret til at blive oplyst, når Hovedstadens Beredskab behandler personoplysninger om dig. Du har ret til at få oplyst formålet med behandlingen samt andre informationer, der kan give dig et overblik over, hvad selskabet anvender dine personoplysninger til.
  • Ret til indsigt – Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, der behandles i selskabet om dig. Læs mere om muligheden for at få indsigt her >>.
  • Ret til berigtigelse – Du har ret til at få ændret personoplysninger om dig, som ikke er rigtige eller er mangelfulde. I de tilfælde skal du kontakte Hovedstadens Beredskab på tlf. 33 43 10 00 eller hbr@hbr.dk.
  • Ret til sletning – som udgangspunkt har du ikke ret til at få dine personoplysninger slettet, når oplysningerne behandles af en offentlig forvaltning som Hovedstadens Beredskab. Selskabet er underlagt notatpligt, som gør, at selskabet ikke er forpligtet til at slette oplysninger. Derfor har du som borger heller ikke ret til sletning som i eksempelvis private virksomheder. Gennem notatpligten sikres din retssikkerhed, da du skal kunne se, hvordan selskabet har sagsbehandlet, og på hvilken baggrund selskabet har foretaget vurderinger og truffet afgørelser.
  • Ret til indsigelse – Hovedstadens Beredskab kan behandle oplysninger om dig, fordi det er i samfundets interesse. Du har ret til at bede selskabet dokumentere, at selskabets retsstilling har større betydning end din retstilling som borger/registreret. I de tilfælde skal du kontakte Hovedstadens Beredskab på tlf. 33 43 10 00 eller hbr@hbr.dk.

Du har altid ret til at klage til Datatilsynet.
Du kan læse mere om at klage til Datatilsynet her >>.

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Lene Machon Poulsen
Deloitte
Weidekampsgade 6
2300 København S

dpo@hbr.dk
Tlf. 33 43 13 55, mandag til fredag, kl. 9-15

Databeskyttelsesrådgiveren hjælper med at besvare spørgsmål om, hvordan Hovedstadens Beredskab behandler dine personoplysninger og hvad dine rettigheder er i den henseende.

Databeskyttelsesrådgiver er en uafhængig funktion, der refererer direkte til Bestyrelsen. Databeskyttelsesrådgiverens primære opgave er at rådgive og medvirke til at sikre, at der sker korrekt databeskyttelse i Hovedstadens Beredskab samt at fungere som kontaktperson for tilsynsmyndigheder og de registrerede. Alle offentlige myndigheder skal have en databeskyttelsesrådgiver.

Ønsker du at sende mail krypteret, så læs videre under ”Krypteret e-post”.