Kontakt

Hovedadresse og EAN-nr.

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 KBH V
Vis på kort

Tlf. 33 43 10 00
hbr@hbr.dk

EAN-nr. 5798009489142
CVR.nr. 35440178

Direktion

Jakob Vedsted Andersen
Beredskabsdirektør
jva@hbr.dk

Poul A. Poulsen
Vicedirektør Beredskab (Driftsplanlægning, Personaleadministration, Stationer)
poupou@hbr.dk

Jens Volkmann-Dinesen
Vicedirektør Forretning (Ambulance,Teknik, HR og Økonomi) 
jenvol@hbr.dk

Direktionssekretariat

Hanne Bugsgang
Chefsekretær
Tlf. 3343 1250
hanbug@hbr.dk

Pernille Grundtvig Andersen
Chefkonsulent – Direktionsassistent
Tlf. 3343 1260
perand@hbr.dk

Administration/stabe

Reception

Bag Rådhuset 3
1550 København V
Tlf. 33 43 10 00
hbr@hbr.dk
Vis på kort

Kommunikation

Tlf. 33 43 10 00
kommunikation@hbr.dk

IT

Tlf.  33 43 10 00
kuchri@hbr.dk

HR og Personale

Tlf. 33 43 10 00
lonper@hbr.dk

Økonomi

Tlf. 33 43 10 00
hbr@hbr.dk

Udviklingsteam

33 43 10 00
hbr@hbr.dk

Driftsplanlægning (Mandskabskontor)

Tlf. 33 43 10 00
hbr@hbr.dk

Arbejdsmiljø

Jenni Buus Petersen
Arbejdsmiljøkoordinator
Tlf. 33 43 13 73
jenpet@hbr.dk

Ambulance

Fælledvej 20 A
2200 København N
Vis på kort

Søren Knap
Chef
Tlf. 33 43 13 84 / 27 24 41 11
sorkna@hbr.dk

Nadja Riedel
Sekretær
Tlf. 33 43 13 83
nadrie@hbr.dk

Peter Jakobsen
Korpsambulancemester
petjak@hbr.dk

Jesper Madsen
Korpsambulancemester
jesmad@hbr.dk

Mikkel Birch Laursen
Korpsambulancemester
miaklau@hbr.dk

Brandsyn, Brandteknik og Forebyggelse

Gearhalsvej 1
2500 Valby
Vis på kort

Tlf. 33 43 10 00 – Telefontid hverdage 09:00-12:00
forbyg@hbr.dk

Marcello Francati
Forebyggelseschef
Bag Rådhuset 3
1550 KBH V
Tlf. 26 88 29 16
marfra@hbr.dk

Henriette Elmer
Afdelingsleder
Tlf. 26 88 29 21
henelm@hbr.dk

Spørgsmål og ønske om brandeftersyn i bygninger og områder, som ikke er omfattet af beredskabsloven, kan rettes til Rådgivning og Sikring.

Brandteknisk byggesagsbehandling er særlige brandtekniske rådgivere for byggemyndighederne i kommunerne. Du kan kontakte beredskabet med spørgsmål til aktuelle byggesager, hvor der står, at forholdet “skal udføres efter aftale med Hovedstadens Beredskab”.

Albertslund

Lars Emil Blok
Brandsyn + byggesager
Tlf. 23 25 73 10
larblo@hbr.dk

Brøndby

Horst Gregor Nielsen
Brandsyn 
Tlf. 30528136
horgre@hbr.dk

Maibritt Poulsen
Byggesager
Tlf. 26882985
maipou@hbr.dk

Christoffer Schön
Byggesager
Tlf. 24914887
chrisc@hbr.dk

Dragør

Hans Larsen
Byggesager
Tlf. 26882984
hanlar@hbr.dk

Henriette Elmer
Byggesager
Tlf. 26 88 29 21
henelm@hbr.dk

Jørgen Kjær
Brandsyn
Tlf. 27 24 41 31
jorkja@hbr.dk

Frederiksberg

Henning Jellesmark
Tlf. 26 86 48 05
henjel@hbr.dk

Frank Damsbak
Brandsyn + byggesager
Tlf. 24 65 05 68
fradam@hbr.dk

Hvidovre

Henning Jellesmark
Tlf. 26 86 48 05
henjel@hbr.dk

Kasper Ninn Johansen
Byggesager
Tlf. 26 88 29 13
kasjoh@hbr.dk

Rødovre

Horst Gregor Nielsen
Brandsyn + byggesager
Tlf. 30 52 81 36
horgre@hbr.dk

Glostrup

Lars Emil Blok
Brandsyn
Tlf. 23257310
larblo@hbr.dk

Kasper D.T. Hansen
Byggesager
Tlf. 26 88 29 26
kashan@hbr.dk

København – brandsyn

Henning Jellesmark
Tlf. 26 86 48 05
henjel@hbr.dk

Henrik Bauer Johansen
Tlf. 26 88 29 48
henjoh@hbr.dk

Erik Larsen
Tlf. 26 88 29 87
erilar@hbr.dk

Peter Mortensen
Tlf. 26 88 29 37
petmor@hbr.dk

Bent Herløv Rasmussen
Tlf. 27 24 41 09
benras@hbr.dk

Henrik Zimmermann
Tlf. 26 88 29 15
henzim@hbr.dk

Thomas Bergmann
Tlf. 26 86 29 07
thober@hbr.dk

Chris Garfort
Tlf. 29 48 87 29
chrgra@hbr.dk

København – byggesager

Kasper D.T. Hansen
Tlf. 26 88 29 26
kashan@hbr.dk

Morten Valkvist
Tlf. 24 29 75 18
mormad@hbr.dk

Kasper Ninn Johansen
Tlf. 26 88 29 13
kasjoh@hbr.dk

Nikolaj Skaaning
Tlf. 24 29 75 17
nikska@hbr.dk

Maibritt Poulsen
Tlf. 26882985
maipou@hbr.dk

Christoffer Schön
Tlf. 24914887
chrisc@hbr.dk

Allan Skovlund
Tlf. 26 88 29 32
allsko@hbr.dk

René Ruusunen
Tlf. 26 86 48 96
renrus@hbr.dk

Jonas Foelsby
Tlf. 30528139
jonfoe@hbr.dk

Peter Bach Gummesen
Tlf. 24650572
petgum@hbr.dk

 

Civil Sektors Beredskab

Brian Huss Eriksson
Leder
Tlf. 33 43 15 61
brieri@hbr.dk

 

Bygninger, Materiel, Mundering og Værksteder

Frederikssundsvej 83 B
2400 København NV
Vis på kort

Nils Ole Blirup
Chef
Tlf. 33 43 12 70 / 20 20 00 06
niebli@hbr.dk

Bygninger og Materiel (brandhaner)

Georg Christiansen
Leder
Tlf. 3343 14 60/ 26 88 29 56
geochr@hbr.dk

Mundering

Jill Eden
Leder
Tlf. 33 43 14 25 / 26 88 29 25
jilede@hbr.dk

Værksteder

Enghavevej 84
2450 København SV
Vis på kort

Poul Koc
Leder
Tlf. 33 43 14 41 / 26 88 29 06
poukoc@hbr.dk

Kurser og Rådgivning

Howitzvej 26
2000 Frederiksberg

Tlf. 33 43 13 60
kurser@hbr.dk
Vis på kort

Lise kamstrup
Områdeleder
Tlf. 26 88 29 34
liskam@hbr.dk

Friedl Ovesen
Beredskabsrådgiver
Tlf. 26 88 29 72
friove@hbr.dk

Brian Nygaard
Beredskabsrådgiver
Tlf. 29 36 91 37
brijen@hbr.dk

Jesper Domar Rossen
Beredskabsrådgiver
Tlf. 29 47 59 70
jesros@hbr.dk

Jeanette Larsen
Kontorfunktionær
Tlf. 33 43 13 41
jealar@hbr.dk

Charlotte Reinbeck
Kursuskoordinator
Tlf. 33 43 13 53
charei@hbr.dk

Frank Holm Bjarnaa Majgaard
Vicebrandinspektør
Tlf. 24 48 84 53
framaj@hbr.dk

Børge Schøn
Beredskabsrådgiver 
Tlf. 33 43 13 39
borsch@hbr.dk

Operativ ledelse, analyse og sikring

Gearhalsvej 1
2500 Valby
Vis på kort

Tim Jensen
Chef
Tlf. 24 25 9 312
timjen@hbr.dk

Kristian Næsted
Leder
Tlf. 24 29 74 95
krinas@hbr.dk

Vagthavende operationschef
Tlf. 24 29 75 03 (Pressetlf. 24 timer i døgnet)

Alarm- og vagtcentralen

Jan Kirk Iversen
Leder
Tlf. 26 86 48 88
alarmcentralen@hbr.dk

Sikring

Morten Tellstrøm
Sikringskonsulent
Tlf. 61 36 88 59
mortel@hbr.dk

Operativ Planlægning og Analyse

Claus Christoffersen
Leder
Tlf. 30 52 82 50
clachr@hbr.dk

Stationer, Ungdomsbrandkorps, Frivillige

Driftsplanlægning – Mandskabskontor
Bag Rådhuset 3
1550 København V
Vis på kort

Rasmus Otte
Områdechef – Driftsplanlægning + Specialtjenesten
Tlf. 24 65 05 31
rasott@hbr.dk

————————————

Specialtjenesten
Bag Rådhuset 3
1550 København V
Vis på kort

Station Frederiksberg
Howitzvej 26
2000 Frederiksberg
Vis på kort

Station Tomsgården
Frederikssundsvej 83 B
2400 København NV
Vis på kort

Hovedbrandstationen
Bag Rådhuset 3
1550 København V
Vis på kort

Station Christianshavn
Markmandsgade 15
2300 København S
Vis på kort

Station Glostrup
Bryggergårdsvej 3
2600 Glostrup
Vis på kort

Station Fælledvejen
Fælledvej 20 A
2200 København N
Vis på kort

Station Østerbro
Østbanegade 89
2100 København
Vis på kort

Station Hvidovre
Avedøre Havnevej 37
2650 Hvidovre
Vis på kort

Station Vesterbro
Enghavevej 168 – 170
2450 København SV
Vis på kort

Store Magleby
Kirkevej 9
2791 Dragør
Vis på kort

Station Dragør
Nyby 4
2791 Dragør
Vis på kort

Ambulancebase
Tårnby Løjtegårdsvej 161
2770 Kastrup
Vis på kort

————————————

Frivilligenheden
Frederikssundsvej 83 B
2400 København NV
Vis på kort

Hovedstadens Beredskabs Ungdomsbrandkorps
Frederikssundsvej 83 B
2400 København NV
Vis på kort

Kenneth Tang
Projektleder – Ungdomsbrandkorpset + Frivililigenheden
Tlf. 20 30 68 58
kentan@hbr.dk

Klager og aktindsigt

Hvis du ønsker at klage eller søge om aktindsigt, skal din klage sendes via vores hovedadresse.

Læs mere her  >>

Krypteret e-post

Krypteret e-post

Du kan sende krypteret og signeret e-post med digital signatur til Hovedstadens Beredskab.

E-posten kan sendes til hbr@hbr.dk. Derfra vil din mail blive videresendt til den rette person i Hovedstadens Beredskab.

Fordelen ved at sende krypteret e-post med digital signatur er, at du som afsender har sikkerhed for, at e-mailen ikke kan læses af andre end modtageren, og at modtageren af mailen er sikker på afsenderens identitet.

Samtidig har Hovedstadens Beredskab mulighed for at svare dig på e-mail, også selv om e-mailen indeholder private oplysninger (personhenførbare).

Vejledning i at sende en mail med digital signatur:

1. Du skal have installeret et personcertifikat på din computer, og du skal samtidig være opmærksom på, at det skal være installeret/tilknyttet dit mail-system. Personcertifikatet kan bestilles hos Nets DanID.

2. Du skal hente og gemme virksomhedscertifikatet for den postkasse, du vil sende til. Hent virksomhedscertifikat.

3. Herefter kan du sende din mail til e-postkassen hbr@hbr.dk

Vil du vide mere om den digitale signatur:

På siden http://www.digitalsignatur.dk/ findes baggrundsoplysninger om brugen af digital signatur.