Kontakt

Hovedadresse og EAN-nr.

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 KBH V
Vis på kort

Tlf. 33 43 10 00
hbr@hbr.dk

EAN-nr. 5798009489142
CVR.nr. 35440178

Databeskyttelse og krypteret e-post

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Markus Klokhøj
Bag Rådhuset 3
1500 København V

dpo@hbr.dk
Tlf. 33 43 13 55, mandag til fredag, kl. 9-15

Databeskyttelsesrådgiveren hjælper med at besvare spørgsmål om, hvordan Hovedstadens Beredskab behandler dine personoplysninger og hvad dine rettigheder er i den henseende.

Databeskyttelsesrådgiver er en uafhængig funktion, der refererer direkte til Bestyrelsen. Databeskyttelsesrådgiverens primære opgave er at rådgive og medvirke til at sikre, at der sker korrekt databeskyttelse i Hovedstadens Beredskab samt at fungere som kontaktperson for tilsynsmyndigheder og de registrerede. Alle offentlige myndigheder skal have en databeskyttelsesrådgiver.

Læs mere om databeskyttelse i Hovedstadens Beredskab >>

Krypteret e-post

Du kan sende krypteret og signeret e-post med digital signatur til Hovedstadens Beredskab.

Læs mere her >>

Direktion

Jakob Vedsted Andersen
Beredskabsdirektør
jva@hbr.dk

Poul A. Poulsen
Vicedirektør Beredskab (Driftsplanlægning, Personaleadministration, Stationer)
poupou@hbr.dk

Jens Volkmann-Dinesen
Vicedirektør Forretning (Ambulance,Teknik, HR og Økonomi) 
jenvol@hbr.dk

Direktionssekretariat

Hanne Bugsgang
Chefsekretær
Tlf. 3343 1252
hanbug@hbr.dk

Pernille Grundtvig Andersen
Chefkonsulent – Direktionsassistent
Tlf. 3343 1260
perand@hbr.dk

Administration og stabe

Reception 

Bag Rådhuset 3
1550 København V
Tlf. 33 43 10 00
hbr@hbr.dk
Vis på kort

IT

Christian Falberg Goth
IT-chef
Tlf. 60 15 14 91
chrfal@hbr.dk

Arbejdsmiljø

Jenni Buus Petersen
Arbejdsmiljøkoordinator
Tlf. 33 43 13 73
jenpet@hbr.dk

Kommunikation

Tlf. 33 43 10 00
kommunikation@hbr.dk

HR og Personale

Tlf. 33 43 10 00
lonper@hbr.dk

Økonomi

Tlf. 33 43 10 00
hbr@hbr.dk

Driftsplanlægning

Tlf. 33 43 10 00
hbr@hbr.dk

Ambulance (kontraktstyring)

Fælledvej 20 A
2200 København N
Vis på kort

Søren Knap
Ambulancechef
Tlf. 33 43 13 84 / 27 24 41 11
sorkna@hbr.dk

Nadja Riedel
Sekretær
Tlf. 33 43 13 83
nadrie@hbr.dk

Peter Jakobsen
Korpsambulancemester
petjak@hbr.dk

Jesper Madsen
Korpsambulancemester
jesmad@hbr.dk

Mikkel Birch Laursen
Korpsambulancemester
miklau@hbr.dk

Byggesagsbehandling og Tekniske forskrifter

Brandteknik

Gearhalsvej 1
2500 Valby
Vis på kort

Henvendelser på mail til afdelingen Brandteknik skal sendes til forbyg@hbr.dk

Tlf. 33 43 10 00 – Telefontid hverdage 09:00-12:00.

Brandteknik rådgiver vores ejerkommuner om brandteknisk byggesagsbehandling og har myndighedsbehandling af sager, som er omfattet af tekniske forskrifter under beredskabslovgivningen.

Du kan kontakte Brandteknik for at få svar på generelle brandtekniske forhold eller vedrørende en aktuel byggesag, f.eks. krav til brandredningsarealer, stigrør, røgudluftning, udformning af beredskabets adgangsveje og andre indsatstaktiske forhold.

Henriette Elmer
Afdelingsleder
Tlf. 26 88 29 21
henelm@hbr.dk

Albertslund kommune

Lars Emil Blok
Tlf. 23 25 73 10
larblo@hbr.dk

Brøndby Kommune

Maibritt Poulsen
Tlf. 26 88 29 85
maipou@hbr.dk

Christoffer Schön
Tlf. 24 91 48 87
chrisc@hbr.dk

Dragør kommune

Hans Larsen
Tlf. 26 88 29 84
hanlar@hbr.dk

Henriette Elmer
Tlf. 26 88 29 21
henelm@hbr.dk

Frederiksberg kommune

Frank Damsbak
Tlf. 24 65 05 68
fradam@hbr.dk

Hvidovre kommune

Kasper Ninn Johansen
Tlf. 26 88 29 13
kasjoh@hbr.dk

Rødovre kommune

Horst Gregor Nielsen
Tlf. 30 52 81 36
horgre@hbr.dk

Glostrup kommune

Peter Bach Gummesen
Tlf. 24 65 05 72
petgum@hbr.dk

Københavns kommune

Henriette Elmer
Tlf. 26 88 29 21
henelm@hbr.dk

Allan Skovlund
Tlf. 26 88 29 32
allsko@hbr.dk

Christian Ramm
Tlf. 21 25 78 59
chrram@hbr.dk

Christoffer Schön
Tlf. 24 91 48 87
chrisc@hbr.dk

Frank Damsbak
Tlf. 24 65 05 68
fradam@hbr.dk

Kasper Ninn Johansen
Tlf. 26 88 29 13
kasjoh@hbr.dk

Maibritt Poulsen
Tlf. 26 88 29 85
maipou@hbr.dk

Morten Valkvist
Tlf. 24 29 75 18
mormad@hbr.dk

Nikolaj Skaaning
Tlf. 24 29 75 17
nikska@hbr.dk

Peter Bach Gummesen
Tlf. 24 65 05 72
petgum@hbr.dk

Simon Winther Jørgensen
Tlf. 2688 2926
simjor@hbr.dk

Behandling af sager efter tekniske forskrifter

Christoffer Schön
Tlf. 24 91 48 87
chrisc@hbr.dk

Frank Damsbak
Tlf. 24 65 05 68
fradam@hbr.dk

Henrik Zimmermann
Tlf. 26 88 29 15
henzim@hbr.dk

Horst Gregor Nielsen
Tlf. 30 52 81 36
horgre@hbr.dk

Jonas Foelsby
Tlf. 30 52 81 39
jonfoe@hbr.dk

Lars Emil Blok
Tlf. 23 25 73 10
larblo@hbr.dk

Brandsyn, Forebyggelse og Myndighedsbehandling

Bag Rådhuset 3
1550 København V
Vis på kort

Henvendelser til afdelingen på mail sendes til forbyg@hbr.dk

Tlf. 33 43 10 00 – Telefontid hverdage 09:00-12:00

Spørgsmål og rådgivning om brandforebyggelse i bygninger og områder, som ikke er omfattet af beredskabsloven, kan rettes til Rådgivning og Uddannelse (se længere nede under Kontakt).

Marcello Francati
Forebyggelseschef
Tlf. 26 88 29 16
marfra@hbr.dk

Albertslund kommune

Lars Emil Blok
Sagsbehandler
Tlf. 23 25 73 10
larblo@hbr.dk

Brøndby kommune

Horst Gregor Nielsen
Sagsbehandler
Tlf. 30 52 81 36
horgre@hbr.dk

Dragør kommune

Jørgen Kjær
Sagsbehandler
Tlf. 27 24 41 31
jorkja@hbr.dk

Frederiksberg kommune

Henning Jellesmark
Sagsbehandler
Tlf. 26 86 48 05
henjel@hbr.dk

Frank Damsbak
Sagsbehandler
Tlf. 24 65 05 68
fradam@hbr.dk

Hvidovre kommune

Henning Jellesmark
Sagsbehandler
Tlf. 26 86 48 05
henjel@hbr.dk

Henrik Zimmermann
Sagsbehandler
Tlf. 26 88 29 15
henzim@hbr.dk

Rødovre kommune

Horst Gregor Nielsen
Sagsbehandler
Tlf. 30 52 81 36
horgre@hbr.dk

Glostrup kommune

Lars Emil Blok
Sagsbehandler
Tlf. 23 25 73 10
larblo@hbr.dk

Københavns kommune

Henning Jellesmark
Sagsbehandler
Tlf. 26 86 48 05
henjel@hbr.dk

Henrik Bauer Johansen
Sagsbehandler
Tlf. 26 88 29 48
henjoh@hbr.dk

Per Harris
Sagsbehandler
Tlf. 26 86 29 07
peharr@hbr.dk

Peter Mortensen
Vicebrandinspektør
Tlf. 26 88 29 37
petmor@hbr.dk

Bent Herløv Rasmussen
Vicebrandinspektør
Tlf. 27 24 41 09
benras@hbr.dk

Henrik Zimmermann
Sagsbehandler
Tlf. 26 88 29 15
henzim@hbr.dk

Chris Garfort
Sagsbehandler
Tlf. 29 48 87 29
chrgra@hbr.dk

Jørgen Kjær
Sagsbehandler
Tlf. 27 24 41 31
jorkja@hbr.dk

Bygninger, Materiel, Mundering og Værksteder

Frederikssundsvej 83 B
2400 København NV
Vis på kort

Nils Ole Blirup
Teknisk Chef
Tlf. 33 43 12 70 / 20 20 00 06
niebli@hbr.dk

Bygninger og Materiel (brandhaner)

Lotte Engelund
Faglig ansvarlig
26 88 29 42
lotjen@hbr.dk

Mundering

Jill Eden
Leder
Tlf. 33 43 14 25 / 26 88 29 25
jilede@hbr.dk

Værksteder

Enghavevej 84
2450 København SV
Vis på kort

Poul Koc
Leder
Tlf. 33 43 14 41 / 26 88 29 06
poukoc@hbr.dk

Rådgivning og Uddannelse (kurser)

Howitzvej 26
2000 Frederiksberg
Vis på kort

Tlf. 33 43 13 60
kurser@hbr.dk

Lise Kamstrup

Områdeleder
Tlf. 26 88 29 34
liskam@hbr.dk

Friedl Ovesen
Beredskabsrådgiver
Tlf. 26 88 29 72
friove@hbr.dk

Brian Nygaard
Beredskabsrådgiver
Tlf. 29 36 91 37
brijen@hbr.dk

Jesper Domar Rossen
Beredskabsrådgiver
Tlf. 29 47 59 70
jesros@hbr.dk

Carsten Hartmann
Beredskabsrådgiver
Tlf. 20 27 34 32
carhar@hbr.dk

Jeanette Larsen
Kontorfunktionær
Tlf. 33 43 13 41
jealar@hbr.dk

Charlotte Reinbeck
Kursuskoordinator
Tlf. 33 43 13 53
charei@hbr.dk

 

Operativ ledelse, Analyse og Sikring

Gearhalsvej 1
2500 Valby
Vis på kort

Tim Jensen
Operativ Chef
Tlf. 24 25 9 312
timjen@hbr.dk

Kristian Næsted
Leder
Tlf. 24 29 74 95
krinas@hbr.dk

Vagthavende operationschef
Tlf. 24 29 75 03 (Pressetlf. 24 timer i døgnet)

Alarm- og vagtcentralen

Jan Kirk Iversen
Leder
Tlf. 26 86 48 88
alarmcentralen@hbr.dk

Sikring

Carsten Andersen 
Beredskabsinspektør – Sikringskonsulent
Tlf. 24 65 05 47
carand@hbr.dk

Operativ Planlægning og Analyse

Claus Christoffersen
Leder
Tlf. 30 52 82 50
clachr@hbr.dk

Civil Sektors Beredskab

Brian Huss Eriksson
Leder
Tlf. 33 43 15 61
brieri@hbr.dk

Stationer, Ungdomsbrandkorps, Frivillige

Specialtjenesten
Bag Rådhuset 3
1550 København V
Vis på kort

Station Frederiksberg
Howitzvej 26
2000 Frederiksberg
Vis på kort

Station Tomsgården
Frederikssundsvej 83 B
2400 København NV
Vis på kort

Hovedbrandstationen
Bag Rådhuset 3
1550 København V
Vis på kort

Station Christianshavn
Markmandsgade 15
2300 København S
Vis på kort

Station Glostrup
Bryggergårdsvej 3
2600 Glostrup
Vis på kort

Station Fælledvejen
Fælledvej 20 A
2200 København N
Vis på kort

Station Østerbro
Østbanegade 89
2100 København
Vis på kort

Station Hvidovre
Avedøre Havnevej 37
2650 Hvidovre
Vis på kort

Station Vesterbro
Enghavevej 168 – 170
2450 København SV
Vis på kort

Store Magleby
Kirkevej 9
2791 Dragør
Vis på kort

Station Dragør
Nyby 4
2791 Dragør
Vis på kort

Ambulancebase Tårnby
Tårnby Løjtegårdsvej 161
2770 Kastrup
Vis på kort

————————————

Frivilligenheden
Frederikssundsvej 83 C
2400 København NV
Vis på kort

frivilligenheden@hbr.dk

Hovedstadens Beredskabs Ungdomsbrandkorps
Frederikssundsvej 83 C
2400 København NV
Vis på kort

ungdomsbrandkorpset@hbr.dk

Kenneth Tang
Områdeleder – Ungdomsbrandkorpset & Frivilligenheden
Tlf. 20 30 68 58
kentan@hbr.dk

Presse

  • Vagthavende Operationschef
    Tlf. 24 29 75 03

Spørgsmål vedr. ambulancer (herunder udrykninger og responstider) skal rettes til:

Andre spørgsmål til Hovedstadens Beredskabs virke kan i kontortiden rettes til (i weekender og på helligdage henvises til Operationschefen):

Ved særlige og større hændelser træder krisestaben i funktion.
Pressenumre bliver i sådanne situationer meldt ud af krisestaben.

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser >>

For produktionsselskaber, fotografer, arrangører m.fl.

Vores beredskab fungerer efter en nøje planlagt hverdag, ligesom vores brandfolk og udstyr altid skal være klar til udrykning. Derfor skal vi helst have forespørgsler på arrangementer, film- og fotooptagelser i så god tid, som mulig – dvs. gerne uger i forvejen.

Vi vurderer alle henvendelser individuelt – om det er noget, vi ønsker at deltage i, formål, ressourcer og tidsforbrug.

Send os et skriftligt oplæg, som kort beskriver, hvad projektet går ud på, hvor det skal bruges, tidsplan og hvem der er ansvarlig.

Der skal altid laves kontrakt/aftale i forbindelse med de produktioner/arrangementer, vi siger ja til.

Forespørgsler sendes til kommunikation@hbr.dk

Klager og aktindsigt

Hvis du ønsker at klage eller søge om aktindsigt, skal din klage sendes via vores hovedadresse.

Læs mere her  >>