Kontakt

Hovedadresse og EAN-nr.

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 KBH V
Vis på kort

Tlf. 33 43 10 00
hbr@hbr.dk

EAN-nr. 5798009489142
CVR.nr. 35440178

Databeskyttelse og krypteret e-post

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Lene Machon Poulsen
Deloitte
Weidekampsgade 6
2300 København S

For borgere: Send sikker digital post til Databeskyttelsesrådgiver

For virksomheder: Send sikker digital post til Databeskyttelsesrådgiver

Databeskyttelsesrådgiveren hjælper med at besvare spørgsmål om, hvordan Hovedstadens Beredskab behandler dine personoplysninger og hvad dine rettigheder er i den henseende.

Databeskyttelsesrådgiver er en uafhængig funktion, der refererer direkte til Bestyrelsen. Databeskyttelsesrådgiverens primære opgave er at rådgive og medvirke til at sikre, at der sker korrekt databeskyttelse i Hovedstadens Beredskab samt at fungere som kontaktperson for tilsynsmyndigheder og de registrerede. Alle offentlige myndigheder skal have en databeskyttelsesrådgiver.

Læs mere om databeskyttelse i Hovedstadens Beredskab >>

Krypteret e-post

Du kan sende krypteret og signeret e-post med digital signatur til Hovedstadens Beredskab.

Læs mere her >>

Direktion

Jakob Vedsted Andersen
Beredskabsdirektør
jva@hbr.dk

Jens Volkmann-Dinesen
Vicedirektør Forretning  
jenvol@hbr.dk

Direktionssekretariat

Hanne Bugsgang
Chefsekretær
Tlf. 33 43 12 52
hanbug@hbr.dk

Pernille Grundtvig Andersen
Chefkonsulent – Direktionsassistent
Tlf. 33 43 12 60
perand@hbr.dk

Administration og stabe

Reception 

Bag Rådhuset 3
1550 København V
Tlf. 33 43 10 00
hbr@hbr.dk
Vis på kort

Mandskabsplanlægning

Tlf. 33 43 10 00
hbr@hbr.dk

Økonomi

Tlf. 33 43 10 00
hbr@hbr.dk

Kommunikation

Tlf. 33 43 10 00
kommunikation@hbr.dk

HR og Personale

Tlf. 33 43 10 00
lonper@hbr.dk

IT

Christian Falberg Goth
IT-chef
Tlf. 60 15 14 91
chrfal@hbr.dk

Ambulance (kontraktstyring)

Fælledvej 20 A
2200 København N
Vis på kort

Kenneth Gøtterup
Ambulancechef
Tlf. 21 57 87 74
kengot@hbr.dk

Kasper Skydsgaard
Korpsambulancemester
kaspsk@hbr.dk

Mikkel Birch Laursen
Korpsambulancemester
miklau@hbr.dk

Byggesagsbehandling og Tekniske forskrifter

Brandteknik

Gearhalsvej 1
2500 Valby
Vis på kort

Henvendelser til afdelingen Brandteknik kan ske på mail til forbyg@hbr.dk

Brandteknik rådgiver vores ejerkommuner om brandteknisk byggesagsbehandling og har myndighedsbehandling af sager, som er omfattet af tekniske forskrifter under beredskabslovgivningen.

Du kan kontakte Brandteknik for at få svar på generelle brandtekniske forhold, f.eks. krav til brandredningsarealer, stigrør, røgudluftning, udformning af beredskabets adgangsveje og andre indsatstaktiske forhold samt fyrværkeri.

Henriette Elmer
Afdelingsleder
henelm@hbr.dk

Albertslund kommune

Lars Emil Blok
larblo@hbr.dk

Brøndby Kommune

Christoffer Schön
chrisc@hbr.dk

Dragør kommune

Hans Larsen
hanlar@hbr.dk

Frederiksberg kommune

Frank Damsbak
fradam@hbr.dk

Hvidovre kommune

Kasper Ninn Johansen
kasjoh@hbr.dk

Rødovre kommune

Horst Gregor Nielsen
horgre@hbr.dk

Glostrup kommune

Peter Bach Gummesen
petgum@hbr.dk

Københavns kommune

Henriette Elmer
henelm@hbr.dk

Allan Skovlund
allsko@hbr.dk

Christian Ramm
chrram@hbr.dk

Christoffer Schön
chrisc@hbr.dk

Frank Damsbak
fradam@hbr.dk

Kasper Ninn Johansen
kasjoh@hbr.dk

Morten Valkvist
mormad@hbr.dk

Nikolaj Skaaning
nikska@hbr.dk

Peter Bach Gummesen
petgum@hbr.dk

Simon Winther Jørgensen
simjor@hbr.dk

Behandling af sager efter tekniske forskrifter

Christoffer Schön
chrisc@hbr.dk

Frank Damsbak
fradam@hbr.dk

Henrik Zimmermann
henzim@hbr.dk

Horst Gregor Nielsen
horgre@hbr.dk

Jonas Foelsby
jonfoe@hbr.dk

Lars Emil Blok
larblo@hbr.dk

Brandsyn, forebyggelse og myndighedsbehandling

Henvendelser omkring brandsyn, anmeldelse af teaterforestillinger, arrangementer og midlertidige overnatninger rettes til:
Tilsyn og Rådgivning
Mail: brandsyn@hbr.dk 
Tlf. 24 64 06 91 – Telefontid hverdage 09:00-12:00

Spørgsmål om brandteknisk byggesagsbehandling og fyrværkeri kan rettes til:
Brandteknik
Mail: forbyg@hbr.dk
Tlf. 33 43 10 00

Spørgsmål og rådgivning om brandforebyggelse i bygninger og områder, som ikke er omfattet af beredskabsloven, kan rettes til:
Rådgivning og Uddannelse
Tlf. 33 43 13 60
kurser@hbr.dk

*********************
Cecilie Lillelund
Forebyggelseschef
Tlf: 21 80 53 91
ceclil@hbr.dk

Teknik (materiel, bunkers, værksteder, mundering)

Enghavevej 84
2450 København SV
Vis på kort

Brandmateriel og beskyttelsesrum

Bunkers, brandhaner , slukkerservice og mobile sprinklere

Ulrik Bjelbæk
Områdeleder
Tlf. 33 43 14 69 / 23 99 16 96

Værksteder  

Claus Bjerre
Områdeleder
Tlf. 33 43 14 42 / 26 88 29 76
clabje@hbr.dk

Mundering

Frederikssundsvej 83 C
2400 København NV
Vis på kort

Jill Eden
Områdeleder
Tlf. 33 43 14 25 / 26 88 29 25
jilede@hbr.dk

———-

Niels Ole Blirup
Teknisk Chef
Tlf. 33 43 12 70 / 20 20 00 06
niebli@hbr.dk

Rådgivning og Uddannelse

Howitzvej 26
2000 Frederiksberg
Vis på kort

Tlf. 33 43 13 60
kurser@hbr.dk

Dennis Lund
Områdeleder
Tlf. 2131 1874
denlun@hbr.dk

Maj-Britt Freiberg
Kursuskoordinator
Tlf. 33 43 13 53
majfre@hbr.dk

 

Operativ Styring

Gearhalsvej 1
2500 Valby
Vis på kort

Henvendelser ang. tyverialarmer:
Tlf. 70 210 200

Vagthavende operationschef
Tlf. 24 29 75 03 (Pressetlf. 24 timer i døgnet)

*******************************************

Tim Jensen
Operativ Chef
Tlf. 24 25 9 312
timjen@hbr.dk

Michael Møller
Områdeleder – Operationschefer
Tlf. 27 24 41 81
micmol@hbr.dk

Alarm- og vagtcentralen

Områdeleder
Vakant

Sikring

Klaus Aaby Saugmann (Teknisk Specialist)
Tlf. 61 36 88 59
klaaab@hbr.dk

Rikke Nhan Matthiesen
Tlf. 51 71 70 36
rikmat@hbr.dk

Operativ Planlægning og Analyse

Claus Christoffersen
Områdeleder
Tlf. 30 52 82 50
clachr@hbr.dk

Civil Sektors Beredskab

Leder
Vakant

Stationer, Ungdomsbrandkorps, Frivillige

Specialtjenesten
Bag Rådhuset 3
1550 København V
Vis på kort

Station Frederiksberg
Howitzvej 26
2000 Frederiksberg
Vis på kort

Station Tomsgården
Frederikssundsvej 83 B
2400 København NV
Vis på kort

Hovedbrandstationen
Bag Rådhuset 3
1550 København V
Vis på kort

Station Christianshavn
Markmandsgade 15
2300 København S
Vis på kort

Station Glostrup
Bryggergårdsvej 3
2600 Glostrup
Vis på kort

Station Fælledvejen
Fælledvej 20 A
2200 København N
Vis på kort

Station Østerbro
Østbanegade 89
2100 København
Vis på kort

Station Hvidovre
Avedøre Havnevej 37
2650 Hvidovre
Vis på kort

Station Vesterbro
Enghavevej 168 – 170
2450 København SV
Vis på kort

Store Magleby
Kirkevej 9
2791 Dragør
Vis på kort

Station Dragør
Nyby 4
2791 Dragør
Vis på kort

Ambulancebase Tårnby
Tårnby Løjtegårdsvej 161
2770 Kastrup
Vis på kort

————————————

Frivilligenheden
Frederikssundsvej 83 C
2400 København NV
Vis på kort

frivilligenheden@hbr.dk

Hovedstadens Beredskabs Ungdomsbrandkorps
Frederikssundsvej 83 C
2400 København NV
Vis på kort

ungdomsbrandkorpset@hbr.dk

Dorthe Fensbo
Områdeleder – Ungdomsbrandkorpset & Frivilligenheden
Tlf. 21 80 51 96
dorfen@hbr.dk

Presse

Vagthavende Operationschef
Tlf. 24 29 75 03

Spørgsmål vedr. ambulancer (herunder udrykninger og responstider) skal rettes til:

Region Hovedstadens akutberedskab

Andre spørgsmål til Hovedstadens Beredskabs virke kan i kontortiden rettes til (i weekender og på helligdage henvises til Operationschefen):

Kommunikation
Tlf. 33 43 10 00
kommunikation@hbr.dk

Ved særlige og større hændelser træder krisestaben i funktion.
Pressenumre bliver i sådanne situationer meldt ud af krisestaben.

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser >>

For produktionsselskaber, fotografer, arrangører m.fl.

Vores beredskab fungerer efter en nøje planlagt hverdag, ligesom vores brandfolk og udstyr altid skal være klar til udrykning. Derfor skal vi helst have forespørgsler på arrangementer, film- og fotooptagelser i så god tid, som mulig – dvs. gerne uger i forvejen.

Vi vurderer alle henvendelser individuelt – om det er noget, vi ønsker at deltage i, formål, ressourcer og tidsforbrug.

Send os et skriftligt oplæg, som kort beskriver, hvad projektet går ud på, hvor det skal bruges, tidsplan og hvem der er ansvarlig.

Der skal altid laves kontrakt/aftale i forbindelse med de produktioner/arrangementer, vi siger ja til.

Forespørgsler sendes til kommunikation@hbr.dk

Klager og aktindsigt

Hvis du ønsker at klage eller søge om aktindsigt, skal din anmodning sendes via vores hovedadresse.

Læs mere her  >>