To hylder fyldt med arkiverede papirer

Politik

Hovedstadens Beredskab I/S er et § 60 selskab med egen bestyrelse

Hovedstadens Beredskab har en fælles beredskabskommission og bestyrelse på 17 medlemmer. Bestyrelsen har det overordnede og politiske ansvar for Hovedstadens Beredskab i forhold til kommunalbestyrelserne i de 8 ejer-kommuner. Medlemmerne tager stilling til principielle spørgsmål og varetager en overordnet informationsopgave i forhold til offentligheden, kommunalbestyrelserne og administrationerne i kommunerne og andre relevante partnere.

Bestyrelsen mødes 3 – 4 gange om året.

Dagsordener og referater:

Se dagsordener og referater

Bestyrelsen:

Se bestyrelsens medlemmer

Relevante dokumenter:

Vedtægter for Hovedstadens Beredskab
Godkendt februar 2024

Forretningsorden for Hovedstadens Beredskabs bestyrelse

Ejerstrategi for Hovedstadens Beredskab
Godkendt af ejer-kommunernes kommunalbestyrelser i efteråret 2015

RBD 2021+
Godkendt af ejerkommunernes kommunalbestyrelser i efteråret 2020

Forebyggelsesstrategi 2021-2028
Godkendt af bestyrelsen 21. april 2021.

Servicelevel Agreement myndigheds- og forebyggelsesområdet

Beredskabspolitik (2021)
Godkendt af bestyrelsen første gang 13. januar 2016 og af ejer-kommunernes kommunalbestyrelser i foråret 2016.
Politikken er senest opdateret og godkendt af bestyrelsen 23. juni 2021.

Fælles plan for fortsat drift
Godkendt af bestyrelsen 17. august 2016