Publikationer

Her finder du de publikationer, som Hovedstadens Beredskab udgiver.

Brandsikkerhed

Undgå brand

Operativt

Brandslanger – en beskrivelse af aktuelle tekniske standarder på områder

Erfaringer med anvendelse af skum – læs om taktisk og miljørigtig brandslukning med skumvæske

Slukning med CAFS (Compressed Air Foam System = trykluftskum) – praktiske og taktiske indsatsprincipper

Aflåsning vers. 3.1 læs om aflåsning af nøglebokse, ms-nøgler, elektroniske nøgler, spærring af bomme, pullerter mv.

Specialtjenesten – Særlige opgaver kræver særlige kompetencer – Har du det, vi søger?

Årsberetninger

Tabeller er ikke tilgængelighedsoptimeret. Tag kontakt med os, hvis du har behov for at få tabeller oplæst.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016