Publikationer

Her finder du de publikationer, som Hovedstadens Beredskab udgiver, blandt andet vores årsberetning og den populære pjece Undgå brand.

Brandsikkerhed

Undgå brand

Operativt

Brandslanger – en beskrivelse af aktuelle tekniske standarder på områder

Erfaringer med anvendelse af skum – læs om taktisk og miljørigtig brandslukning med skumvæske

Slukning med CAFS (Compressed Air Foam System = trykluftskum) – praktiske og taktiske indsatsprincipper

Aflåsning vers. 3.1 læs om aflåsning af nøglebokse, ms-nøgler, elektroniske nøgler, spærring af bomme, pullerter mv.

Specialtjenesten – Særlige opgaver kræver særlige kompetencer – Har du det, vi søger?

Årsberetning

Tabeller er ikke tilgængelighedsoptimeret. Tag kontakt med os, hvis du har behov for at få tabeller oplæst.

Årsberetning 2022

Årsberetning 2021

Årsberetning 2020

Årsberetning 2019

Årsberetning 2018

Årsberetning 2017

Årsberetning 2016