Publikationer

Her finder du de publikationer, som Hovedstadens Beredskab udgiver.

Brandsikkerhed

Plejecentre

Undgå brand

Operativt

Brandslanger – en beskrivelse af aktuelle tekniske standarder på områder

Erfaringer med anvendelse af skum – læs om taktisk og miljørigtig brandslukning med skumvæske

Slukning med CAFS (Compressed Air Foam System = trykluftskum) – praktiske og taktiske indsatsprincipper

Aflåsning vers. 3.1 læs om aflåsning af nøglebokse, ms-nøgler, elektroniske nøgler, spærring af bomme, pullerter mv.

Specialtjenesten

Specialtjenesten – Særlige opgaver kræver særlige kompetencer – Har du det, vi søger?

 

Årsberetninger

Hent Årsberetning 2020 som PDF her
Tabeller er ikke tilgængelighedsoptimeret. Tag kontakt med os, hvis du har behov for at få tabeller oplæst.

2019

2018

2017

2016