Whistleblowerordning

Fra 17. december 2021 har Hovedstadens Beredskab etableret en whistleblowerordning, hvor der kan indberettes anonymt om lovovertrædelser, krænkelser eller andre alvorlige forhold i Hovedstadens Beredskab.

Den 24. juni 2021 vedtog Folketinget en ny lov om beskyttelse af whistleblowere. Efter loven er der et krav om, at alle arbejdsgivere med flere end 50 ansatte skal etablere en whistleblowerordning. For Hovedstadens Beredskab betyder det, at en sådan ordning træder i kraft den 17. december 2021.

Ordningen indebærer, at ansatte, politikere, tidligere ansatte og frivillige i Hovedstadens Beredskab, samarbejdspartnere eller ansatte hos en samarbejdspartner kan indberette alvorlige lovovertrædelser, krænkelser eller andre alvorlige forhold i Hovedstadens Beredskab.

Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab har den 23. juni 2021 taget til efterretning, at Hovedstadens Beredskab indfører ordningen fra 17. december 2021, og at den uvildige eksterne samarbejdspartner er advokatfirmaet Norbom Vinding.

Whistleblowerportal

Hovedstadens Beredskabs whistleblowerordning tilgås via følgende adresse: hbr.integrityline.com

Bemærk! Det anbefales, at whistleblowerportalen (linket) ikke tilgås via en PC, der er udleveret eller stillet til rådighed af Hovedstadens Beredskab, samt at whistleblowerportalen tilgås ved at kopiere ovenstående link over i URL’en i en internetbrowser, fremfor at der klikkes på linket.

Årsrapporter

Her kan du læse årsrapporter vedr. Hovedstadens Beredskabs Whistleblowerordning.

Det følger af bemærkningerne til Lov om beskyttelse af whistleblowere, at årsrapporten skal indeholde generelle oplysninger ift. anvendelsen af ordningen. De konkrete oplysninger vedrørende de enkelte indberetninger er underlagt særlige tavshedspligtbestemmelser jf. loven. Af samme årsag er det ikke muligt at søge aktindsigt efter offentlighedsloven i de oplysninger, der indgår i indberetninger, der er foretaget efter lov om beskyttelse af whistleblowere.

Årsrapport 2023

Årsrapport 2022